Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857)

Illustration de la page Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) provenant du document numerisé de Gallica
Pays : Pays-Bas
Langue : néerlandais; flamand
Sexe : masculin
Naissance : Utrecht (Pays-Bas), 12-07-1783
Mort : Utrecht (Pays-Bas), 17-05-1857
Note :
Géographe. - Cartographe
Autres formes du nom : Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857)
Gijsbert Franco de Derfelden de Hinderstein (1783-1857)
ISNI : ISNI 0000 0000 2568 821X

Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) : œuvres (365 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres cartographiques (344)

Schets-Kaart van Celebes en onderhoorige eilanden meer beiaadelijk van het Gouvernement Makasser te samengesteld uit de Gouvernements Archieven van N. Indie
Archipielago de Jolo
[Solo-archipel]
Algemeene Kaart von Nederlandsch Oortindie met hoogstdeszelfs toastem ming opgedragen von zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, volgens echte bercheiden, grootendeols in handschrift bernstende by de Archiesen van het Koloniaal Bestuur té's Grovenhage en te Batavia, mitsgaders mit mededeelingen van Geleerden Bearnbten zee-en Landofficiones in Nederlandsch Indie, te avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
De eilanden Banda, Goening Api an Neira volgens du laatste waarnemingen
De eilanden Ambon of Ambina, Oma of Haroekoe, Saparona an Noesaland volgens denieuwste, Geo an Hydrographische bepalingen
De Stad Batavia met derzelver Omstreken vulgens de groote, Mss. kaart van den Adjt Hoofdinspect van den Waterstaat
Algemeene Kaart van Nederlandsch Oostindie, met hoogstdeszelfs toestemming opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, ... te zamengesteld door avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Autre
Verzamelingsblad der kaart van Nederlandsch Oostin die in acht bladen door G.F.Bon. van Derfelden van Hinderstein Nederlandsch duimen van 5 in een graar, 5 [=Om. 05 ; 1 : 11 000 000 env] avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
Kaart van De Eilanden beOsten Java
[Het Koningsplein en Weltevreden]
Schets van het Gouvernement ter Westkust Sumatra
[Omgeving van Batavia]
Ruwe Schets der Rijkjes Landak Sangouw, Tayang, Meliouw Sekadouw en Sintang en van de Afdeelingen Silat, Kapouas, Ambouw Malo en Melawie
Borneo Figarative Teekening des Landaksz Rijk, het Panamba Hamschap van Manpauwen, het Distrikt van Landak, een gedeelte van Sangouw en Sukkadano
Orographische Kaart Van Sumatra
Platte Pas-Kaart van de West kust Celebes en De Man dhar N°12
Verkent Kaart van Een gedeelte van de bogt van Bony beginnende van de N.ye mago Lett.ra E
Platte Pas-Kaart van Celebes Zuyd Westkust N°3
Landkaart van Celebes West Kust behelsende meerendeels de Rijk jes van Mandhar mitsgaders het Rijk van Aganiondjo of Tannette de vorstendommen van Sawitto Mario met een gedeelte van Sopeng Sideenring, Toradja, beneffens het westelijke zoete meer
[Midden-Sumatra van Padang tot Natal]
Verkent Kaart van de Bogt van Bony tot mago Lett.ra D
Platte Pas-Kaart van Ternate en Zijn onderhoorige Eylanden N°15
Land-Kaart van de noordeind, van de bogt van Boni, behelsende een gedeelte van het rijk van Boni, en Sopeng, Loewoe en Sideenreng, mitsgaders het land van Wadjo en het Oostelijkste Zoete meir; beneffens het vermaarde rivier van Tjinrana Boni
Platte Pas-Kaart van de bogt Tomieni N°14
[Salajar, P.o Pasi en de zuidoostelijke kaap van het zuidwestelijk schiereiland van Celebes]
Platte Pas-Kaart van de geheel Groot Oost streckende van Java'S Oost H.k tot het Eylant Wageeu
Platte Pas-Kaart van Sumbawa en de oosthoek và de Mangeraij N°4
Land Kaart van de zuideind van de bogt van Boni, behelsende het gebied van Boeloecomba en een gedeelte van het rijk en gebied van Boni, Toeratea, Macassar en Lamoeroe, beneffens het noorteind van't eyland Zaleyer
Verkent Kaart van Celebes West kust
[Westkust van Natal tot Padang]
Platte Pas-Kaart van Celebes Oost Kust N°9
Platte Pas-Kaart van de bogt Kayilie N°13
Landkaart van Celebes zuydwest kust behelsende, het rijk en gebied van Maccassar, mitsgaders het rijke van Sandra-Boni een gedeelte van Toeratea, Lamoeroe, Sageeri, en eenige bijleggende Landstreken
Kaart van het Eiland Sumatra
Nieuw Verbeterde Zeekaart strekkende van Makassar tot Amboina en Groot-Timor
[Prinses Marianne-straat]
Nieuwe Kaart van de baay van Amboina
Nieuwe Kaart van het Oostelijkste Gedeelte van het Eiland Celebes Strekkende van Straat Saleyer tot de baai van Gorantalo 1835
Verzamelings blad van De Kaart van Nederlandsch Oostindie in 8 bladen Opgedragen Aan Zijne Majesteit De Koning der Nederlanden
[De oostkust Borneo en de westkust van Celebes]
Kaart van het Lootsmans vaar water van Oedjong Panka tot Sourabaya
[De Dwaalbaai en de Toekangbesi-eilanden]
Kaart van de Baay Segara Annakkan of de Kinder-Zee en het Eiland Noessa Kambang
Nieuwe Kaart van de 3.e Groote Militaire Afdeeling uitmakende het Oostelijkste Gedeelte van het Eiland Java met het eiland Madura en de Sumanapsche E.den 1835
Plan Straat aan het Z O gedeelte van Nieuw Guinea
Nieuw Kaart van de Straaten-Bewesten Nova-Guinea Correspondeerende met de Straat Nova-Guinea, als d'Revenge of Galewo Straat Pitts of Sagewin Straat Dampiers of Straat Gamen, beneevens de Straat Bougainville bewesten Waigeoo
[Timor met naburige eilanden]
Nieuw-verbeterde Zeekaart strekkende van Menado tot Ternate Boero Amboina en Banda
Nieuwe Kaart van de Rheede Batavia strekkende van de Hoek Ontong Java tot de Hoek van Krawang
[Noordoostelijk Celebes]
Nieuwe Kaart van de Eilanden van Banda
Kaart van het Eiland Java
Nieuwe-Kaart van Straat Allas
[Schets van Prinses Marianne Straat]
Nieuw verbeterde Zeekaart van de Celebesche Zee strekkende van Java's Oosthoek tot Makassar
Nieuwe Kaart strekkende van straat Sappy tot straat Toekan-Bessie
[Gedeelte van de Zuidkust van Java]
Kaart van't Inkomen Een de Rhede van Tjipattat
Nieuwe Kaart van het Noordelijkste Gedeelte van het Eiland Borneo Strekkende van Manpawa tot de Sollosche Eilanden
[Straat Lombok met het oostelijke gedeelte van Bali en het westelijke gedeelte van Lombok]
[Zuid-Borneo met de monding van de Barito]
[Indische Archipel]
Schets van de Zuid west- en gedeeltelijke- Zuid kust van Nieuw-Guinèa
[Noordkust van Java en de Java-zee]
Nieuw Kaart van het Westelijkste Gedeelte der Javasche Zee Strekkende van Batavia tot Banka met de Straat Sunda, Banka Gaspar en de Clementstraat
Nieuwe Kaart van het Zuidwestelijkste Gedeelte van het Eiland Celebes en de Rhede van Makasser
Plan der Goenong-Tella Rievier
Kaart der Reede van Aijer Bangies met een gedeelte der Westkust van Sumatra
Nieuw Kaart van De West Kust van Sumatra strekkende van Atjieh tot Oedjong Indrapoer Volgens de Jongste Verbetering 1833
Kaart van het Etablissement Malacca
Nieuwe Kaart van Straat Boero volgens de Jongste Verbetering van 1835
Nieuwe Kaart van het Zuidwestelijkste Gedeelte van Nieuw-Guinea of het Land Der Papoes en de Arrou Eilanden 1835
Kaart van't Inkomen en de - Rhede Tjalatjap
[Kusten van Java]
[Prinses Marianne-straat]
[Straat Sape met de oostkust van Soembawa en de westkust van het eiland Komodo]
Nieuwe Kaart van Straat Boeton 1834
[Noordkust van Soembawa met de Baai Dompo en de laadplaats Bima]
Nieuwe Kaart van Straat Patientie
Nieuwe Kaart van het Eiland Groot Ceram met de Eilanden Amboina, Banda en de Ceramsche eilanden
[Borneo]
Kaart van Sumatra
Kaart der Eilanden en Straten gelegen tusschen de Straten van Banka en Sinkapoer
[Ooskust van Sumatra]
[Omgeving van Montrado aan de Kapoeas-rivier]
Twee extracten uit de kaart van Borneo van Henrici
Figurative Kaart van een gedeelte van Sumatra voornamelijk aantoonende de wegen en rivieren welke uit de Padangsche Binnenlanden naar de Oostkust afloopen
[De eilanden Limbang en Japarde in de Kapoeas-rivier]
Kaart der Eilanden tusschen Padang en Priaman
[West-Borneo]
Kaart van een gedeelte der Z.d W. kust van Nieuw-Guinea benevens de Matabella Eil.n
[Meren van Borneo]
Figurative Kaart van een gedeelte van Sumatra voornamelijk aantoonende de wegen en rivieren welke uit de Padangsche Binnenlanden naar de Oostkust afloopen
[Borneo]
[Manoei en Padea-eilanden]
Figurative Kaart van een gedeelte van Sumatra's binne landen
Hydrographische Kaart van Straat Wowonie mitsgaders van de toegang tot de Vosmaers-Baai
Figurative Kaart van een gedeelte van Sumatra's binnen landen
[Java en Kl. Soend eilanden tot Soembawa]
[Noordkust van Nieuw-Guinea]
[Ambon & Banda, tirés de l'"Algemeene Kaart van Nederlandsch Oost-Indie"]
N°2 Ooster deel van Celebea Bogt van Tolo van Straat Wowonie tot H.k Tapoe-oeloena 1832
Plan der Baai van Dhelie
N°3 Ooster deel van Celebea Bogt van Tolo van de hoek Tapoe-oeloena tot Taboenkoe 1832
[Nieuw-Guinea met naburige eilanden, met daarboven een deel van de titel]
[Borneo en naburige eilanden]
[Sumatra en naburige eilanden]
Nieuwe Kaart Van het Zuidwestelijkste Gedeelte van Sumatra Strekkende Van de Vlakke Hoek van Sumatra tot Oedjong Indrapoer Volgens de Jongste Verbetering 1833
[Celebes en naburige eilanden]
Ooster deel van Celebea N°1 Straat Wowonie
[Java en de eilanden beoosten Java tot Soembawa]
Platte grond van het Forth te Loender benevens de Kampong Loender ; alsmede het oude Forth hetwelk in den Jare 1833 12 Jan.y is afgelopen
[Zuid-oostelijk Celebes met naburige eilanden, tirés de l'"Algemeene Kaart van Nederlandsch Oost-Indie"]
N:W: Kust Borneo gedeeltens van Sambas en Borneo Proper
Het Noordelijk Gedeelte der Residentie van Sumatra's Westkust
Route from Padang to Menangkabu
Triton Baai op Nieuw Guinea
[Celebes en naburige eilanden]
Schets van de Vorstenlanden op Java
Tabel met de territoriale en administrative indeling van de Indische Archipel
Kaart van het voornaamste gedeelte van het Toneel des Oorlogs in der Vostenlanden van Java
Verzamelings Blad der Kaart van de Prijanger Regentschappen
[Kust tussen Pasoeroean en kaap Sedano]
[De vesting aan de oostzijde van de Groote Rivier]
[Madoera]
[Kaart van de kust van Padang tot de berg Ophir]
Kaart van een gedeelte der Noordkust van Java Strekkende van KP Sandano tot den Modderbank
[Côte ouest de Sumatra de Tiko à Vlakke Hoek]
[Noordoostkust van Java met het Westervaarwater tussen Java en Madoera]
Figurative Schets van het Zuider Schiereiland van Celebes
Figurative Kaart van Sumatra's Binnenlanden
Kaart om te dienen voor de reis naar de Molukes ten Gebruike van Mevrouw de Baronesse van der Capellen 1824
[West-Java]
Figurative Kaart der Residentie Padang en omleggende plaatsen
[De residentie Pasoeroean]
Kaart van de Residentie Bantam Met de nieuwe verdeeling in Regentschappen Afdeelingen en Distrikten
Carte Du Passage Des Moluques
Kaart van Sumatra's zuider deel of de Lampongs en een gedeelte van het daar aan grenzende Rijk van Palembang
[Côte nord-est de Java]
Noordwestkust Sumatra Regentschap Rauw A Fort Amerongen
[Java]
[De Aroe-eilanden]
Kaart der Kangeang-Eilanden gelegen op de Oostkust van Madura
[Kust van Djapara tot Sidajoe]
Figurative Schets van het Zuider Schier Eiland Celebes
Kaart van de Residentie Menado of het noord-oostelijk Gedeelte van het Eiland Celebes
Plan showing the Geographical positions of some the Pricipal places visited on the expedition to the Equator these will form stations for making a Correct Survey of this part of the Coast of Sumatra and adjacent Islands
[Zuidwest-Celebes en Baai van Boni]
Schets van het Zuid Westelijk Gedeelte van Celebes
Plan der Reden van Boender & Tjandie op het Eiland Madura
[Borneo]
Wester Oever der Baai van Bonie
Kaart der zoogenaamde Z.O. & Z.W.ter Eilanden uitmakende het Z.Otelijkste deel van den Indieschen Archipel
Peilingen ter bepaling eener Droogte op de Reede van Batavia waarop Z.M. Fregat Bellona vast geraakte
Westkust van Borneo
Kaart van de verkende Gedeeltens der Z.W. kust van Nieuw Guinea Bepaald op eenen Togt derwaarts door Z.M. korvet Triton 1828
[Gedeelte van de Ceram-zee met daarin liggende eilanden]
[Timor met naburige eilanden]
Figurative Schets van het Zuid westelijk gedeelte van Celebes
West Kust van Borneo
Kopie Schets van het Zuid Wester Gedeelte der Kust van Nieuw Guinea en de Aroe Eilande
[Kaart van het eiland Ambon]
Plan der Bogt, tussen Ontong Java & Tanjong Kait
Kaart van het ZW gedeelte van Nieuw Guinea en de Aroe Eil.n
Schets van het Eiland Borneo
Kaart van de Baai van Bony
Kaart van de vier Specery Eilanden Amboina, Haroekoe, Saparoua & Noesalaud ut de best voorhanden zijnde Kaarten met eenige verbeteringen zamengesteld in 1822
[Noordwestkust van Nieuw-Guinea]
[Timor met naburige eilanden]
Kaart van het Eiland Baly
[Note relative à Tandjong Padelegan, cap Pamekasan]
[Haroekoe, Saparoea en Noesa-Laoet]
[Madoera]
Plan der Rede en Baay van Galela [...]
De Kokos Eilanden
De Kokos Eilanden
Plan van de Baai van Patjitan
Wester Ingang naar Sourabaya langs het Fort Oranje
[Baai van Amboo]
Kaart van de Triton's Baai en Iris Straat op de West kust van Nieuw Guinea Juli 1828
[Soembawa, Flores en Soemba]
Plan van de Rede van Bitjolie of Wossa [...]
[Kusten bij Menado en Halmahera]
De Reede van Dilli op Groot Timor
Kaart van de Eilanden Sumbawa, Floris & Timor en nabij gelegen Eilanden
[De west- en oostkust van de Baai van Amahai [Ceram]]
[De kusten can Ceram]
[Kust van Wosi]
[Halmahera]
[De begrenzing van Brebes, Pamalang, Tegal en Karang Sarie]
Kaart van de Verkende Gedeeltens der Z.W. Kust van Nieuw-Guinea bepaald op eenen togt derwaarts door Z.M. Korvet Triton 1828
Dourga rivier Opgenomen door Z.M. Korvet Triton en Brik Iris in 1828
Plan van de Rede van Bitjolie of Wossa [...]
[Halmahera]
Kaart van de Prijanger Regentschappen
Schets der Binnenlanden van het Eiland Borneo
Kaart der Noordkust van Madura
Het Inzeilen naar Dobo op Arroe
[Halmahera]
Voir plus de documents de ce genre

Œuvres textuelles (2)

Mémoire analytique pour servir d'explication à la carte générale des possessions néerlandaises
Mémoire analytique pour servir d'explication à la carte générale des possessions néerlandaises dans le grand archipel indien, par le baron G.-F. von Derfelden de Hinderstein,...

Œuvres iconographiques (1)

Vue en face du pont du côté du Rhin, [18..]

Manuscrits et archives (18)

G. F. von Derfelden de Hinderstein critique les observations faites par Pierre Daussy sur sa carte des Indes néerlandaises, Snellenburg, 12 juin 1844 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
Lettre de G. F. von Derfelden de Hinderstein concernant essentiellement Douville, le Congo et les sources du Nil, Snellenburg, 10 novembre 1844 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur de lettres
Envoi de documents par Frederic Ayrton, George Bauerkeller, Philippe-Jean Coulier, G. F. von Derfelden de Hinderstein, Francis Lavallée, P. A. de Morineau, J. Passama, Apollon Skalkowski, Ashbel Smith, P. M. G. Van der Maelen, E. Wappäus, D. B. Warden, 1843 (13 pièces) avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
Envoi de documents par C. F. M. de Brière, W. S. Browning, Eugène Cortambert, N. Dally, Anatoliĭ Nicolaïevich Démidoff, Maxime-Auguste Denaix, G. F. von Derfelden de Hinderstein, Alexis Donnet, A. Eyriès, P. Flury-Hérard, Léon de Laborde, Francis Lavallée, C. C. Rafn, H. Reinganum, Eugène Robert, Edward Sabine, P. M. G. Van der Maelen, I. Vizer, D. B. Warden, 1842 (27 pièces) avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
Envoi de documents par J. N. B. d'Abrahamson, G. F. von Derfelden de Hinderstein, Adolf Georg Erman, Alphonse de Fontvanne, I. Löwenstern, J. Lucas, H. Reinganum, P. M. G. Van der Maelen, 1841 (9 pièces) avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
G. F. von Derfelden de Hinderstein écrit au sujet des Indes néerlandaises, principalement de Sumatra, Snellenburg, 6 mars 1838 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
G. F. von Derfelden de Hinderstein signale la publication de son travail sur le Japon et joint à sa lettre un texte imprimé en allemand de l'amiral Adam Johann von Krusenstern sur les cartes japonaises rapportées en Europe par von Siebold, 25 juin 1835 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur de lettres
Extrait d'une lettre de G. F. von Derfelden de Hinderstein au sujet de la publication de son tableau des positions géographiques du golfe de Boni, aux Célèbes, 4 janvier 1831 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur de lettres
2 tableaux comparatifs des positions géographiques dans le golfe de Boni à Célèbes, par Derfelden de G. F. von Hinderstein, 5 février 1830 (2 tableaux dépliants), publiés dans le "Bulletin de la Société de géographie", 1re série, 15 (1831), p. 35-36 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
Lettres d'envoi de documents par J. N. B. Abrahamson, W. Ainsworth, Jean Henri Baradère, Louis Bruguière, Jules de Blosseville, C. F. Busset, J. J. A. Caussin de Perceval fils, H. H. Cheek, Philippe-Jean Coulier, J. B. T. Dannery, Maxime-Auguste Denaix, G. F. von Derfelden de Hinderstein, J. A. Dubois, Louis-Isidore Duperrey, Martin Fernandez de Navarrete, André-Étienne-Just-Pascal-Joseph-François d'Audebard Férussac, Louis Claude de Saulces de Freycinet, N. Fririon, F. Giraud, Jacques Graberg de Hemso, F. S. Gray, Joseph von Hammer Purgstall, Jean-Baptiste-Augustin Hapdé, B. Huber, Joseph Marie Jouannin, John Jump, Philippe François Lasnon de Larenaudière, A. D. Lourmand, B. H. Nadault de Buffon, F. Raffelsperger, J. Rey, J. J. Rifaud, Saint-Cyr Nuguès, R. Van der Capellen, 1829 (50 pièces) avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur de lettres
Lettre de G. F. von Derfelden de Hinderstein au sujet du Dr Siebold, des cartes du Japon de Titsingh et de sa carte des colonies orientales néerlandaises, Snellenburg, 14 janvier 1829, partiellement publiée dans le "Bulletin de la Société de géographie", 1re série, 11 (1829), p. 154-156 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur de lettres
G. F. von Derfelden de Hinderstein traite de sa carte des Indes néerlandaises, Snellenburg, 18 mars 1829 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
[G. F. von Derfelden de Hinderstein]. Lettre à propos des limites de l'Europe et de l'Asie, 12 janvier 1828 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur de lettres
Envoi de documents par Sébastien Bottin, Louis Bruguière, Maxime-Auguste Denaix, G. F. von Derfelden de Hinderstein, Martin Fernandez de Navarrete, Louis-Étienne-François Héricart de Thury, Gustave Armand Houbigant, B. Huber, P. Lapie, Jean-Bernard-Marie-Alexandre Dezos de La Roquette, F. G. P. B. Manet, J. Mease, Sebastian de Minano, F. S. Roberts, H. S. Tanner, D. B. Warden, W. C. Woodbridge, 1826 (20 pièces) avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
Envoi de documents par Arthus Bertrand, L. Bezout, Thomas-Xavier Bianchi, Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, Sébastien Bottin, Jean-Jacques Champollion-Figeac, C. E. Coquebert de Montbret, B. E. Cousinery, G. F. von Derfelden de Hinderstein, J. A. Dubois, Louis-Marie-Joseph Ohier Grandpré, Charles-Édouard Guys, Joseph von Hammer Purgstall, Adam Johann von Krusenstern, C. Mac Carthy, C. Malte-Brun, D. B. Warden, 1825 (20 pièces) avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
Le baron G. F. von Derfelden de Hinderstein envoie divers documents dont une description d'une règle pliante, Utrecht, 14 mars 1825, publié dans le "Bulletin de la Société de géographie", 1re série, 3 (1825), p. 269-271 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte
Correspondance expédiée en 1823 à F. Adelung, Bessayrie, Charles Joseph Bresson, Charles Cotard, G. F. von Derfelden de Hinderstein, Louis-Jean-Baptiste Devilly, Basile Fackr, F. Guillemin, Hagelstam, Joseph von Hammer-Purgstall, Adam Johann von Krusenstern, Marie-Melchior-Joseph-Théodore de Lagrenée, A. B. Lindenberg, au comte G. V. Orloff, au comte Ed. de Raczynski, au chevalier A. L. Regnault, au comte de N. de Romanzoff, à J. B. L. X. Rousseau, consul de France à Bagdad, au lieutenant-colonel suisse J. J. Scherer, au comte de M. di Sorgo, à la Société d'émulation de Cambrai, à la Société des sciences, lettres et arts de Metz, à la Société d'agriculture de Villeneuve-sur-Lot, à Edward Everett, à l'Académie des Sciences de Copenhague, à l'Université de Koenigsberg, à 2 personnes non identifiées, essentiellement des lettres de remerciement pour des offres de service, des demandes d'admissions et l'envoi d'ouvrages (38 pièces) avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Destinataire de lettres
G. F. von Derfelden de Hinderstein est enchanté de faire partie de la Société de géographie, Château de Snellenburg près Ysselstein, 20 décembre 1822 avec Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) comme Auteur du texte

Documents sur Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein (1783-1857) (2 ressources dans data.bnf.fr)

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1)

Note de L. Puissant sur une règle pliante proposée par G. F. von Derfelden de Hinderstein pour tracer les parallèles et méridiens d'une mappemonde ou d'une carte de grande dimension, 8 avril 1825 (3 p.), publiée dans le "Bulletin de la Société de géographie", 1re série, 3 (1825), p. 271-272

Livres (1)

Gijsbert Franco, Baron von Derfelden van Hinderstein, 1783-1857

Voir aussi