Meletìj Smotricʹkij (1578-1633): nom en religion

Pays :aire géographique ancienne
Langue :slaves, langues
Sexe :masculin
Naissance :Province de Vilnius, Lituanie, 1578
Mort :17-12-1633
Note :
Évêque de Polotsk (1620). - Se prononça contre l'Union de Brest (1596) avant de s'y rallier en 1623
Domaines :Religion
Histoire de l'Europe
Autres formes du nom :Мелетiй Смотрицький (1578-1633) (ukrainien)
Maksim Gerasimovič Smotricʹkij (1578-1633) (ukrainien)
Максим Герасимович Смотрицький (1578-1633) (ukrainien)
Voir plus
ISNI :ISNI 0000 0000 8342 9646

Ses activités

Auteur du texte5 documents

 • "Apologia" peregrinatiey do kraiow wschodnych przez mie, Meletiusza Smotrzyskiego,... archiepiskopa Połockiego, episkopa Witepskiego y Mšćisławskiego, archymandryte̡ Wileúskiego y Dermanskiego, roku P. 1623 y 24, obchodżoney przez fałszywą bracią, slownie y na pismie spotwarzoney, do... narodu ruskiego... sporządzona y podana, a. 1628, "augusti die" 25, w monasteru Dermaniu

  Description matérielle : In-4° , pièces limin., 204 p., armoiries du prince Alexandre Zaslawski au V du titre
  Édition : (Lwów , 1628.)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31379112x]
 • "Exaethesis", abo Expostulatia, to iest Rosprawa miedzy Apologią y Antidotem [Mużyłowskiego] o ostanek błe̡dow haereziy y kłamstw Zyzaniowych, Philaletowych, Orthologowych y Klerykowych, uczyniona przez... Wielebnego Meletiusza Smotrzyskiego,... do oboiey strony narodu ruskiego, "anno"... 1629, "aprilis" 3, w monasteru Dermaniu

  Description matérielle : In-4° , pièces limin., 102 ff., armoiries du prince Zaslawski au verso du titre
  Édition : We Lwowie : w druk. J. Szeligi , (1629)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31379114m]
 • "Paraenesis", abo Napomnienie od... Wielebnego Meletiusza Smotrzyskiego, rzeczonego archiepiskopa Połockiego... do Bractwa Wileńskiego, cerkwie S. Ducha, a w osobie iego do wszystkiego tey strony narodu ruskiego uczynione, "anno" 1628, Decembr. 12. - Kopia Listu pisanego od... Wielebnego Meletiusza Smotrzyskiego do... Oyca Cyrylla, patriarchy Konstantynopolskiego, ktory z lacińskiego na iezyk polski przelożony tak sie w sobie ma... [Daté : z Dermania, "anno" 1627, "augusti" 21.]

  Description matérielle : 2 parties in-4° , 98 p., armoiries du prince Zalawski au v du titre
  Description : Note : Dans le recueil où elles se trouvent reliées, les 2 parties ont été séparées et interverties
  Édition : W Krakowie : w druk. A. Piotrk. , 1629

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31379115z]
 • [Protestatia przećiwko Soborowi w tym roku 1628, we dni Augusta miesiąca, w Kiiowie monasteru Pieczerskim obchodżonemu, uczyniona przez ukrzywdżonego na nim Meletiusa Smotrziskiego, nuncupowanego archiepiskopa Połockiego... do... narodu ruskiego. [Daté : w Dermaniu, roku... 1628, sept. 7 dnia.]

  Description matérielle : In-4° , sign. A-D
  Description : Note : Le titre manque et a été restitué d'après Estreicher, T. 28, p. 331
  Édition : (We Lwowie : druk. J. Szeligi , 1628.)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313791169]
 • Rus' restored

  selected writings of Meletij Smotryc'kyj, 1610-1630

  Description matérielle : 1 vol. (LXIX-810 p.)
  Description : Note : Bibliogr. p. [767]-774
  Édition : Cambridge (Mass.) : distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian research institute , cop. 2005
  Éditeur scientifique : David A. Frick

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413218736]

Documents à propos de cet auteur

Documents à propos de l'auteur Meletìj Smotricʹkij (1578-1633)

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

Autres formes du nom

 • Мелетiй Смотрицький (1578-1633) (ukrainien)
 • Maksim Gerasimovič Smotricʹkij (1578-1633) (ukrainien)
 • Максим Герасимович Смотрицький (1578-1633) (ukrainien)
 • Maxime Smotryckij (1578-1633)
 • Maxime Gerassimovitch Smotryckij (1578-1633)
 • Mélèce Smotryckij (1578-1633)
 • Meletij Smotryckyj (1578-1633)
 • Meletij Smotryc'kyj (1578-1633)
 • Maksym Herasymovyc Smotryckyj (1578-1633)
 • Meletiī Smotrytsʹkyĭ (1578-1633)
 • Melecjusz Smotrzyski (1578-1633) (polonais)
 • Maksym Smotrzyski (1578-1633) (polonais)

Pages équivalentes