Herman Theodoor Colenbrander (1871-1945)

Pays : Pays-Bas
Langue : néerlandais; flamand
Sexe : masculin
Naissance : Drachten (Pays-Bas), 13-12-1871
Mort : Leyde (Pays-Bas), 08-10-1945
Note :
Historien
Autre forme du nom : Herman Theodorus Colenbrander (1871-1945)
ISNI : ISNI 0000 0003 5915 3354

Herman Theodoor Colenbrander (1871-1945) : œuvres (26)

Éditeur scientifique (16)

Bescheiden uit vreemde archieven
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 Tiende deel. - Eerste[-vijfde] stuk
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 Negende deel. - Eerste[-tweede] stuk
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 Achtste deeel. - Eerste[-derde] stuk
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 Zevende deel
De Wedergeboorte van Nederland, door Mr. B. D. H. Tellegen,... 2.... druk, bezorgd door Dr. H. T. Colenbrander
Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 Zesde deel, 1-3
Korte historiael ende journaels aenteyckeninge van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde als Europa, Africa, Asia, ende Amerika Gedaen door D. David Pietersz de Vries, uitgegeven door...
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tet 1840 Vijfde deel
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 Vierde deel
Ontstaan der grondwet
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 Derde deel
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland Tweede deel
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 Eerste (inleidend) deel
Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander

Auteur du texte (10)

Over de grenzen der vaderlandsche geschiedenis, door H. T. Colenbrander...
Inlijving en Opstand, door Dr. H. T. Colenbrander. Geillustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets,...
Rede gehouden in de vergadering der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis den 28 November 1913
Dépêches van Thulemeyer (1763-1788), in de bewerking van Robert Fruin ingeleid en aangevuld door H. T. Colenbrander
Schimmelpenninck en koning Lodewijk, door Dr. H. T. Colenbrander. Geillustreerd onder toezicht van E. W. Moes,...
De Bataafsche Republiek, door Dr. H. T. Colenbrander...
De Patriottentijd hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden. Ite deel... door Herman Theodoor Colenbrander,...
De Patriottentijd hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden. Ite deel... door Herman Theodoor Colenbrander,...
Jan Pietersz-Coen : bescheiden omtrent ziju bedrijf in Indië
Leven en arbeid van Mr. C. Th. van Deventer. Beschreven en verzameld door Dr. H. T. Colenbrander en J. E. Stokvis...

Voir aussi (5)