Tout (5 Documents)
 • Cuộc tiêń công chiêń lược Ðông Xuân

  1953-1954

  Description matérielle : 152 p.-[2] dépl.
  Édition : Hà nội : Quân đội nhân dân , 1984
  Auteur du texte : Văn Thái Hoàng (1916-1986)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36635952s]
 • How South Viêt nam was liberated

  memoirs

  Third ed.
  Description matérielle : 1 vol. (249 p.- 8 p. de pl.)
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Hanoi : Thế Giới Publishers , 2005
  Auteur du texte : Văn Thái Hoàng (1916-1986)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410105544]
 • Điện Biên Phủ chiêń dịch lịch sư ̉

  hôi ̀ ưć

  Description matérielle : 185 p.
  Édition : Hà nội : Quân đội nhân dân , 1994
  Auteur du texte : Văn Thái Hoàng (1916-1986)
  Auteur ou responsable intellectuel : Trọng Trung Trâǹ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392355694]
 • Nhưñg năm tháng quyêt́ định

  hôì ký

  2e éd.
  Description matérielle : 333 p.-[5] f. de pl.
  Édition : Hà nội : Quân đội nhân dân , 1990
  Auteur du texte : Văn Thái Hoàng (1916-1986)
  Adaptateur : Trọng Trung Trâǹ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35479431r]
 • Sưć mạnh chiêń thăńg Ðiện Biên Phủ

  Description matérielle : 106 p.
  Édition : Hà nội : Sự thật , 1984
  Auteur du texte : Văn Thái Hoàng (1916-1986)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35029839w]
Tout (5 Documents)