Hán Siêu Trương (1...-1354)

Pays :Viet Nam
Langue :vietnamien
Naissance :1...
Mort :1354
Note :
Lettré vietnamien
Autres formes du nom :Trương Hán Siêu (1...-1354)
Trương Hán Siêu (1...-1354)
ISNI :ISNI 0000 0003 7034 7221

Pages dans data.bnf.fr

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

  • Lý Thưo̕ǹg Kiệt, Trâǹ Quôć Tuâń, Trâǹ Quang Kha̕i, Mãn Giác Thiêǹ sư, Trương Hán Siêu, Ðặng Dung : tuyên̕ chọn và trích dâñ nhưñg bài phê bình-bình luận văn học cu̕a các nhà văn-nhà nghiên cưú cu̕a Việt Nam và thê ́giơí / Vũ Tiêń Quỳnh, 1991
  • Tư ̀điên̕ văn học / Ðô ̃Ðưć Hiêu̕ ed., 1984

Autres formes du nom

  • Trương Hán Siêu (1...-1354)
  • Trương Hán Siêu (1...-1354)

Pages équivalentes