1945-1975 - livres

Tout (22 Documents)
 • The other side of heaven

  postwar fiction by Vietnamese and American writers

  Description matérielle : 411 p.
  Édition : Willimantic : Curbstone press , 1995
  Éditeur scientifique : Wayne Karlin

  disponible en Haut de Jardin

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37489054s]
 • Â̂n̉ si ̃

  văn chương Hà̀ nội

  Description matérielle : 263 p.
  Édition : San Francisco (Calif.) : Nhà xuât́ ba̕n Văn Thanh , 1997

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39121485r]
 • Ba miền mươì khuôn mặt

  Description matérielle : 242 p.
  Édition : Los Alamitos (Calif.) : Xuân Thu , [post. 1975]
  Auteur du texte : Nhã Ca

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37500449n]
 • Bước đà̂u tìm hiẻ̂u lịch sử kịch nói Việt Nam

  1945-1975, hoạt động sáng tác và biẻ̂u diẽ̂n

  Description matérielle : 1 vol. (259 p.)
  Description : Note : Bibliogr. p. 256-259
  Édition : Hà nội : Văn hoá , 1982
  Auteur du texte : Kê ́Hoành Phan, Quang Vinh Vũ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355427543]
 • Cái đẹp trong thơ kháng chiêń Việt Nam

  1945-1975

  Description matérielle : 683 p.
  Édition : Hà nội : Giáo duc , 2000
  Auteur du texte : Duy Thông Vũ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38913886q]
 • Cho ngày mai lúa chiń

  thi tập

  Description matérielle : 89 p.
  Édition : Paris : Tôn̉g hội sinh viên Việt Nam , 1982
  Auteur du texte : Duy Nhân, Tuâń Đinh, Nam Dao (poète), Thái Nguyên Ngô

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400371409]
 • Hasta la raíz

  violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista

  Description matérielle : 1 vol. (256 p.)
  Édition : Madrid : Alianza editorial , 2008
  Auteur du texte : Javier Rodrigo (1977-....)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41278734k]
 • Lịch sư ̉ sân khâú Việt Nam

  sơ thảo, giai đoạn 1945-1975

  Description matérielle : Vol. 1 (459 p.)
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Hà nội : Impr. Tiêu chuân̉ , 1984-
  Auteur du texte : Viện Sân khâú. Vietnam

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36210776x]
 • Nhưñg khuynh-hươńg trong thi-ca Việt-Nam

  1932-1962, lãng mạn, tượng trưng, tả thực, hiện sinh

  Description matérielle : 295 p.
  Description : Note : Bibliogr.
  Édition : [Etats-Unis] : [s.n.] , [post. 1975]
  Éditeur scientifique : Minh-Huy

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35613973q]
 • Nhưñg nhà thơ hôm nay

  1954-1964

  Description matérielle : 415 p.
  Édition : [Glendal, Calif.], : Ðại Nam , [post. 1975]
  Auteur du texte : Minh-Huy

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37079971z]
 • Nhưñg truyện ngăń hay nhât́ cu̕a quê hương chúng ta

  Description matérielle : 2 vol.
  Édition : [Etats-Unis] : [s. n.] , [post. 1975]

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37713161z]
 • Sơ khảo lịch sử nghệ thuật tuồng

  Description matérielle : 1 vol. (212 p.)
  Édition : Hà Nội : Văn hóa , 1973
  Auteur du texte : Châu Ký Hoàng

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44172329p]
 • Sức bền của thơ

  tiểu luận-phê bình

  Description matérielle : 1 vol. (131 p.)
  Édition : Hà nội : Nhà xuât́ ba̕n Hội nha ̀văn , 1993
  Auteur du texte : Thế Hà Hồ, Giang Lân Mã

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41006597n]
 • Thơ Việt Nam hiện đại

  1945-1954

  Description matérielle : 308 p.
  Édition : Hà nội : Nhà xuât́ ba̕n Giáo dục , 1995
  Auteur du texte : Giang Lân Mã

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37548820s]
 • Thơ Việt Nam hiện đại

  tiến trình và hiện tượng

  Description matérielle : 1 vol. (954 p.)
  Édition : Hà Nội : Văn học , 2014
  Auteur du texte : Nguyễn Ðăng Ðiệp

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45527813p]
 • Tuôǹg cô ̉

  Description matérielle : Vol. 1, 390 p.
  Édition : Hà nội : Văn hoá , 1978-
  Éditeur scientifique : Châu Ký Hoàng

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357807167]
 • Tuyên̉ tập thơ Việt Nam

  giai đoạn chôńg Mỹ Cưú nươć

  Description matérielle : 876 p.
  Édition : Hà nội : Hội nhà văn , 1999
  Éditeur scientifique : Văn Phú Ngô

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37628943g]
 • Tuyê̕n̕ tập truyện ngăń kháng chiêń

  1945-1954

  Description matérielle : 440 p.
  Édition : [Hà nội] : Nhà xuất ba̕n Hội nhà văn , 1994
  Éditeur scientifique : Phan Hách Nguyêñ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375454021]
 • Tuyên̕ tập truyện ngăń Việt Nam 3

  chọn lọc, thơì kỳ 1945-1975

  Description matérielle : Vol. 3 (398 p.)
  Édition : [Tp. Hô ̀ Chí Minh] : Nhà xuât́ ba̕n Văn học , 1998
  Éditeur scientifique : Huy Nguyên Lư ̃, Văn Lưu Nguyêñ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371689276]
 • Tuyên̕ tập truyện ngăń Việt Nam 4

  chọn lọc, thơì kỳ 1945-1975

  Description matérielle : Vol. 4 (397 p.)
  Édition : [Tp. Hô ̀ Chí Minh] : Nhà xuât́ ba̕n Văn học , 1998
  Éditeur scientifique : Huy Nguyên Lư ̃, Văn Lưu Nguyêñ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37168928j]
 • Tuyên̕ truyện

  Description matérielle : 283 p.
  Édition : [États-Unis] : [s.n.] , [post. 1975]

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376602752]
 • Văn hoá, văn nghệ... Nam Việt Nam

  1954-1975

  Description matérielle : 1045 p.
  Description : Note : Notes bibliogr.. - Index
  Édition : Hà nội : Thông tin , 1993
  Auteur du texte : Trọng Ðăng Ðàn Trâǹ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37632524v]
Tout (22 Documents)