Taco Roorda (1801-1874)

Country : Pays-Bas
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : Britsum, Pays-Bas, 19-07-1801
Death : Leyde, Pays-Bas, 05-05-1874
Note :
A aussi écrit en latin
Prédicateur et orientaliste
ISNI : ISNI 0000 0000 8076 7471

Activities of Taco Roorda (1801-1874) (21 resources in data.bnf.fr)

Textual works (21)

Javaansch brievenboek. Naar handschriften uitgegeven door T. Roorda,... vermeerderd met een versameling brieven uit nieuweren tijd door A. C. Vreede with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
Javaansch-nederlandsch handwoordenboek von J. F. C. Gericke en T. Roorda, vermeerderd en verbeterd door Dr. A. C. Vreede,... met medwerking von Dr. J. G. H. Gunning,...
Kitab-Toehpah, een javaansch handboek voor het mohammedaansche regt. 2. ... uitgaaf, door T. Roorda with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
De Wajangverhalen van Pålå-Sårå, Paṇḍoe en Raden Pandji... with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
Over dichtmaat, versmaat en versbouw, inzonderheid in de hollandsche, duitsche, fransche, grieksche en romeinsche, arabische en oud-indische poëzie, door T. Roorda
Het Boek Adji-Såkå, oude fabelachtige geschiedenis van Java... uit de poëzie in javaansch proza overgebragt door C. F. Winter,... uitgegeven... door J. J. B. Gaal en T. Roorda... with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
Javaansche grammatica, benevens een leesboek tot oefening in de javaansche taal, door T. Roorda
Javaansch-nederduitsch woordenboek... zamengesteld door J. F. C. Gericke,... uitgegeven... en vermeerderd en verbeterd door T. Roorda
De Bråtå joedå, de Råmå en de Ardjoenå-Såsrå, drie javaansch heldendichten in javaansch proza verkort door C. F. Winter,... with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
Javaansche zamenspraken over verschillende onderwerpen... 1. stuk with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
Javaansche brieven, berigten, verslagen... with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
Het Boek Rådjå Pirangon, of de Geschiedenis van nabi Moeså... with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
Javaansche wetten... with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
Javaansch-nederlandsch woordenboek. - [1]
Nederduitsch-Maleisch en Soendasch woordenboek... verzameld door A. de Wilde. Uitgegeven door T. Roorda,... with Taco Roorda (1801-1874) as Éditeur scientifique
Orientalia, edentibus T. G. J. Juynboll, T. Roorda, H. E. Weijers...
Grammatica arabica
Grammatica hebraea, auctore Tacone Roorda...
Taconis Roorda Oratio de poëtriis hebraeis...
Abul Abbasi Amedis, Tulonidarum primi vita et res gestae, ex codicibus mss. Bibliothecae Lugduno Batavae editisque libris concinnavit et auctorum testimonia adjecit Taco Roorda,...
Taconis Roorda,... Disputatio de anticipatione cum omni, tum inprimis Dei, atque epicureorum et stoicorum de anticipationibus doctrina...

See also