Hán Siêu Trương (1...-1354)

Pays :Viet Nam
Langue :vietnamien
Naissance :1...
Mort :1354
Note :
Lettré vietnamien
Autres formes du nom :Trương Hán Siêu (1...-1354)
Trương Hán Siêu (1...-1354)
ISNI :ISNI 0000 0003 7034 7221

Ses activités

Annotateur1 document

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

  • Lý Thưo̕ǹg Kiệt, Trâǹ Quôć Tuâń, Trâǹ Quang Kha̕i, Mãn Giác Thiêǹ sư, Trương Hán Siêu, Ðặng Dung : tuyên̕ chọn và trích dâñ nhưñg bài phê bình-bình luận văn học cu̕a các nhà văn-nhà nghiên cưú cu̕a Việt Nam và thê ́giơí / Vũ Tiêń Quỳnh, 1991
  • Tư ̀điên̕ văn học / Ðô ̃Ðưć Hiêu̕ ed., 1984

Autres formes du nom

  • Trương Hán Siêu (1...-1354)
  • Trương Hán Siêu (1...-1354)

Pages équivalentes