Lituanien (langue)

Bildung aus Gallica über Lituanien (langue)
Schlagwort : Lituanien (langue)
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Lingua lituana (italien)
Lithuanien (langue)
Lituviskai (langue)

related to this theme (23)

Publikationen über dieses Thema (177)

Livres (177)

Rinktiniai raštai
Le dictionnaire bilingue
Acta linguistica lithuanica 69
Lietuviai
Acta linguistica lithuanica 68
Acta linguistica lithuanica 66
Lietuvių kalbos morfologija II dalis
Acta linguistica lithuanica 67
Le lituanien de poche
Acta linguistica lithuanica 64-65
Acta linguistica lithuanica 62-63
Dvikalbiai žodynai Lietuvoje
Baltu valodu atlants
Lietuvių kalbotyros klausimai 61
Seniausioji lietuvių literatūra Mindaugo epocha
Lietuvių kalbotyros klausimai 60
Lexicon germanico-lithuanicum et lithuanico-germanicum I tomas
Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija
Kalba ir žmonės
Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai
Lietuvių kalbos terminų žodynai
Lietuvių kalbotyros klausimai 59
Lietuvių kalbotyros klausimai 58
Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių kulturą
Guide de conversation français-lituanien
Lietuvių-vengrų kalbų žodynas
Grammatica della lingua lituana
Kristijono Donelaičio raštų leidimai
Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas
Lietuvių kalbotyros klausimai 56
Česlovo Milošo žemė
Didysis lietuvių-prancūzų kalbų žodynas
Dictionnaire de poche lituanien-français & français-lituanien
Lietuvių kalbotyros klausimai 55
Studia z historii czasownika litewskiego
Lietuvių kalbos istorinė sintaksė
Sangrąžinių veiksmažodžių istorija
Lietuvių kalbotyros klausimai 54
Lietuvių kalbos žodyno taisymai
Lietuvių kalbotyros klausimai 52
Lietuvių kalbotyros klausimai 53
Dvasininkija ir lietuvybė
Le lituanien de poche
Krikščionybės ištakos Lietuvoje
Pons Lietuviški-Prancūziški pokalbiai
Lietuvių tautos kilmė
Lietuvių vokiecų kalbų žodynas
Rinktiniai straipsniai IV
Raidžių draudimo metai
L' écriture lituanienne au carrefour de l'histoire
Lietuvių kalbotyros klausimai 50
Lietuvių tautos - lietuvių kalbos likimas
Lietuvių kalbotyra
La langue Lituanienne
The acquisition of Lithuanian noun morphology
Lietuvių kalbotyra
Guide de conversation français-lituanien
Lietuvių kalbotyros klausimai 48
Antonimų žodynas
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
Lietuvių kalbotyra
Lietuvių kalbotyros klausimai 49
Lietuvių kalbos žinynas
Zanavykų šnektos žodynas
Sinonimų žodynas
The Lithuanian language
Akcentologija II
Dvidešimt lietuvių kalbos žodyno tomų
Feuille de philologie comparée lituanienne et française tome 2
Existential sentences in English and in Lithuanian
Rinktiniai straipsniai I-III
Lietuvių kalbotyros klausimai 46
Lietuvių kalbotyros klausimai 47
365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai
Mes Baltai
Lietuvių kalbos žodynas XX
Lietuvių terminologija
Lietuvių kalbos akcentologija
Guide de conversation français-lituanien
Lietuvių-prancūzų, prancūzų-lietuvių maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo terminų aiškinamasis žodynas
Guide parlé français-lituanien
Einführung in die morphologische Konzeption der slavischen Akzentologie
Frazeologijos žodynas
Naujas prancūzų -lietuvių ir lietuvių -prancūzų kalbų žodynas
Wörterbuch der littauischen Sprache
Lietuvių kalbotyra
Vokiečių-lietuvių, lietuvių-vokiečių kalbų žodynas
Lietuvių kalbotyros klausimai 43
Lietuvių kalbos prieveiksmiai
Lietuvių poteriai
Lietuvių kalbotyros klausimai 42
Lietuvių patarlės ir priežodžiai
Lietuvių kalbos enciklopedija
Lexique lituanien-français
Lietuvių kalbos žodynas XIX
Lietuvių kalbotyros klausimai 41
Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas II
Parlons lituanien
Dabartinės lietuvių kalbos sintaksiniai sinonimai
Moksliniai straipsniai ir studijos
Lietuvių kalbotyros klausimai 40
Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas
Bendrinės kalbos kultūra
Funkcinė lietuvių kalbos gramatika
Lietuvių kalbos vedybų giminystės pavasinimai
1759 metų "Ziwato" indeksas
Jono Jablonskio akcentologija
Petit vocabulaire français-lituanien
Lietuvių kalbos žodynas XVIII
Lietuvių kalbotyros klausimai 37
Lietuvių kalbotyros klausimai 38
Kalbos margumymai
Lituanistika XXI amžiaus išvakarėse
Lingvistinis pasaulis poezijoje
Lietuvių kalbotyra
Lietuviškų-prancūziškų pąsikąlbėjimų knygelė
Lietuvių kalbos žodynas XVII
Lietuvių kalbotyros klausimai 36
Lietuvių kalbos žodžių daryba
Lietuvių kalbos istorija
Guide de conversation français-lituanien
Baltų religijos ir mitologijos šaltinai
The history of the Lithuanian language
Lietuvių kalbotyros klausimai 33
Lietuvių kalbos istorija VII
Lietuvių kalbos žodynas XVI
Lietuvių kalbotyra
Vietą nusakome įvairiai
Baltų kalbų įvardžiai
Lietuvių kalbotyros klausimai 35
Lietuvių kalbos istorija VI
Lietuvių kalbotyros klausimai 34
Iš kur jie ?
Terminologijos vagos 1
Lietuvių kalbotyros klausimai 30
Lietuvių kalbos tarmės
Lietuvių kalbos atlasas III
Lietuvių kalbotyros klausimai 29
Lietuviu̜-anglu̜ kalbu̜ žodynas
Lietuvių kalbos leksika
The prosodic structure of Lithuanian
Lietuvių kalbotyros klausimai 28
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
Lietuvių kalbotyra
A Lithuanian historical syntax
Lietuvių kalbotyros klausimai 26
Lietuvių kalbotyros klausimai 25
Lietuvių kalbos žodynas XIV
Įvairūs straipsniai
Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai X
Lietuvių kalbos žodynas XIII
Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1940-1980 m.
Lietuvių kalbos žodynas XII
Bendrinė kalba
Lietuvių kalbos žodynas XI
Lietuvių kalbos žodynas X
Lietuvių kalbos žodynas IX
Introduction to modern Lithuanian
Dabartinés lietuvių kalbos žodynas
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
Lietuvių tautosakos stilius ir žanrai
Lietuvių kalbos žodynas VIII
Lietuvininkai
Lietuvių kalbos žodynas II
Lietuviu-estų kalbų z̆odynas
Lietuvių kalbos žodynas I
Lietuvių kalbos žodynas VII
Lietuvių-prancūzų kalbų žodynas
Lietuvių kalbos žodynas VI
Kalba ir senovė
Lietuvių kalbos žodynas V
Rinktiniai raštai
Lietuvių kalbos žodynas IV
Lietuvių kalbos žodynas III
Literatūra ir kalba
Le parler de Buividze
Vocabularium litthuanico-germanicum et germanico-litthuanicum

Authors linked with this theme (228)

Auteur du texte (87)

Producteur de fonds d'archives (1)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (2)

Dessinateur (1)

See also (4)