Aleksander Ludwik Birkenmajer (1890-1967)

Land : Pologne
Sprache : polonais
Geschlecht : masculin
Geburt : Czernichów (Pologne), 08-07-1890
Tod : Varsovie, 30-09-1967
Anmerkung :
Historien des sciences et de la philosophie, bibliothécaire. - Directeur de la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie, Pologne (1940-1944) et de la Bibliothèque de l'Université de Poznań, Pologne (1945-1947)
Sachgruppe : Sciences de l'information et de la documentation
Histoire de l'Europe
Andere Namen : Alexander Birkenmajer (1890-1967)
Alexandre Birkenmajer (1890-1967)
ISNI : ISNI 0000 0001 0855 7813

Activities of Aleksander Ludwik Birkenmajer (1890-1967) (48)

Auteur du texte (42)

Studia bibliologiczne
Etudes d'histoire des sciences en Pologne
Etudes d'histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Age
Aristoteles latinus
Sprawa magistra Henryka Czecka
Comment Copernic a-t-il conçu et réalisé son oeuvre ?
Pecja
Ksiązka rękopiśmienna
Witelo, najdawniejszy Śląski uczony
Diophante et Euclide...
Manitius Max : Handschriften Antiker autoren in mittelalterlichen Bibliothekskatalogen... [Signé : Aleksander Birkenmajer]
Avicennas Vorrede zum "Liber sufficentiae" und Roger Bacon
Le Premier système héliocentrique imaginé par Nicolas Copernic...
Coup d'oeil sur l'histoire des sciences exactes en Pologne...
Découverte de fragments manuscrits de David de Dinant
Formula...
Classement des ouvrages attribués à Aristote par le moyen âge latin
Zur Lebensgeschichte und wissenschaftlichen Tätigkeit von Giovanni Fontana (1395 ?-1455)
Morbecana I-II
Le Rôle joué par les médecins et les naturalistes dans la réception d'Aristote aux XIIe et XIIIe siècles
Fragmenty Belwederskiej Biblioteki W. Ks. Konstantego Pawłowicza w moim księgozbiorze
Rocznik woyskowy Królestwa polskiego 1817-1830. Materjały bibljograficzne zebrał i opracował Aleksander Birkenmajer
Iluminowana Biblja Bernarda Maciejowskiego
Bilans dziesięcioletniej pracy na polu bibljotekarstwa w Polsce
Plany nowego gmachu bibljoteki Jagiellońskiej w Krakowie
W sprawie Bibljoteki Narodowej
Bibljoteka Jagielońska a Bibljoteka Narodowa
Oprawa rękopisu 2470 Biblioteki Jagiellońskiej, i inne oprawy tej samej pracowni introligatorskiej
L'État actuel des bibliothèques en Pologne...
Neues zu dem Briefe der Pariser Artistenfakultät über den Tod des hl. Thomas von Aquin...
Rękopisy orjentalne Emira Wacława Rzewuskiego w Bibljotece publicznej w Petersburgu
Esquisse du plan d'un manuel le bibliothéconomie scientifique...
Krakowskie wydania tak zwanej Philosophia pauperum Alberta Wielkiego
Książka Ottona Waldego o szwedzkich zdobyczach bibljotecznych
Henri Bate de Malines, astronome et philosophe du XIIIe siècle...
Bibljoteka Ryszarda de Fournival poety i uczonego francuskiego z pocza̡tku XIII-go wieku i jej późniejsze losy
Vermischte Untersuchungen zur Geschichte mittelalterlicher Philosophie
O rzekomym filozofie polskim XIV W., nazwiskiem Grad z Uścia. Napisał Dr. Aleksander Birkenmajer
Studja nad Witelonem
Eine wiedergefundene Übersetzung Gerhards von Cremona, von Alexander Birkenmajer
Prelekeja wstępna Jana Solfy zr. 1513, napisał Dr. Aleksander Birkenmajer
Marco da Benevento und die angebl. Nominalistenakademie zu Bologna, 1494-1498, von Alexander Birkenmajer...

Éditeur scientifique (6)

Dzieła wszystkie... 2
Opera omnia... 2
Encyklopedia wiedzy o ksia̡żce
Wyspiański artysta ksia̡żki
Sesja Kopernikowska 15-16.IX.1953
La Correspondance de Jean Śniadecki avec les savants français

Documents about Aleksander Ludwik Birkenmajer (1890-1967) (1)

Livres (1)

Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych

See also (5)