Thị Hai Lê

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : feminin
Birth : 18..
Death : 19..
Variants of the name : Lê Thị Hai
Lê Thị Hai

Activities of Thị Hai Lê (1 resources in data.bnf.fr)

Textual works (1)

Kinh này bên Tàu trên tròi̛ rót̛ xuống thế gian. [Signé : Mlle Lê-Thi-Hai.]

See also