Catalan (langue) -- Avant 1500

Topic : Catalan (langue) -- Avant 1500
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Ancien catalan (langue)
Catalan ancien (langue)
Catalan (langue) -- Ancien catalan
Vieux catalan (langue)

related to this theme (2 resources in data.bnf.fr)

Broader concept (1)

Documents on this topic (26 resources in data.bnf.fr)

Books (26)

The classical tradition in Medieval Catalan, 1300-1500
Aportacions a l'estudi del català literari medieval
Sie manifesta cosa a tots hòmens
Abusos comesos a Lleida per Peire de Lobeira
Oralidad y escritura en la edad media hispánica
El Llibre dels Feits
Liber elegantiarum
El llibre dels fets de Jaume el Conqueridor
Diàlegs de Sant Gregori
Aproximació lingüística als inicis de la llengua catalana (segles VIII al XIII)
Aljamías hebraicorromances en los Responsa de rabí Yiṣḥaq bar Šéšet (RYba"Š) de Barcelona
Estudi lingüístic dels usatges de Barcelona
Història de la llengua catalana Volum segon
DieTradition der Familienbücher
Repertori mètric de la poesia catalana medieval
Llibre dels fets del Rei en Jaume
La indumentària civil catalana
Repertori d'expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues
La redundancia pronominal en el iberorromance medieval
Liber elegantiarum
El lèxic d'Antoni Canals
El Vocabulari jurídic del "Llibre de les costums de Tortosa"
Història de la llengua catalana 1
Textos i estudis medievals
Estudis sobre la fonologia del català preliterari
Documentos linguísticos catalanes

Authors linked with this theme (24 resources in data.bnf.fr)

See also