Norvégien (langue)

Topic : Norvégien (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Bokmål (langue)
Dano-norvégien (langue)
Lingua norvegese (italien)
Norvégien (langue. - bokmål)
Norvégien (langue. - riksmål)
Riksmål (langue)

related to this theme (22)

Documents on this topic (139)

Documents multimédia (2)

Le norvégien
Harrap's dictionnaire multilingue sur CD-ROM en 12 langues

Livres (137)

Norwegian discourse ellipsis
Ord i nord
Word order change in acquisition and language contact
The norwegian nominal system
Germanic heritage languages in North America
Langue, identité, nation
Harrap's parler le norvégien en voyage
Petit vocabulaire actuel
Language planning as a sociolinguistic experiment
English in Nordic universities
The Norwegian language in the digital age
Le norvégien de poche
Pronunciation of Norwegian
Tonal accents in Norwegian
Harrap's parler le norvégien en voyage
Tonal accents in Norwegian
The acquisition of word order
Escolas ordbok
Escolas ordbok
Zur grammatikalisierung der pseudokoordination
Verbal prepositions and argument structure
Harrap's parler le norvégien en voyage
Kebabnorsk ordbok
Norwegian modals
Introduction to Scandinavian phonetics
Norwegian modals
Norsk ordbog
Innsyn i kvensk historie, språk og kultur
Språk 2004
Norsk generativ syntaks
Språk i endring
Elites, language, and the politics of identity
Long-distance reflexives in Norwegian
Parlons norvégien
MONS 9
Vårt eget språk
Prestige, Usus, Tradition
Bakmålsordboka
Kampen for språket
Pseudopartitives in Norwegian
Dialekter och folkminnen
Våre arveord
The phonology of Norwegian
Le norvégien de poche
Muntlig norsk
Talemålsendring i Noreg
Vowel migration and equalisation in classical singing
Engelsk-norsk teknisk ordbok
I kamp for norsk kultur
Norwegian verbs & essentials of grammar
Norsk ordbok
Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø stifter
Brobyggere
Collins engelsk-norsk ordbok
The classification of strong verbs in Norwegian with special reference to the Oslo dialect
Dictionnaire norvégien-français
Målmeistaren frå Ulvik
Nøtter i norsk
Engelsk-norsk teknisk ordbok
Lingua
Språket er målet
Hvem skal styre språket ?
Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus stifter av Ivar Aasen
Language mixing in infant bilingualism
Norsk referansegrammatikk
Dei Norske dialektane
Anglisismeordboka
Norsk ordlære
Cappelens fransk-norsk og norsk-fransk ordbok
Rigtig norsk
Tanums store rettskrivningsordbok
Norsk-tysk ordbok over lumske likheter
Le norvégien en vingt leçons
Innføring i norsk syntaks
Syntaktisk variasjon i nordiske målføre
Bokmålsverb
Språknormer i Norge
På godt norsk
Norsk Riksmålsordbok Bind 5
Norsk Riksmålsordbok Bind 6
Norske dialektar
Norwegian
Norske dialektar
Norsk som framtidsspråk i arbeidsliv og næringsliv
Norske synonymer blå ordbok
Håndbok i norsk
Norsk rettskrivningsordbok
Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon
Lexi
Målsamlingar frå Bergens stift
Norwegian dictionary
Stor norsk fransk ordbok
Med språket på flyttefot
Etymologisk ordbog
Stor norsk-fransk ordbok
Aschehoug og Gyldendals store norske ordbok
Dialects converging
Nørron ordbok
Norsk-fransk blå ordbok
Bokmålsordboka
Ord om annet
Med andre ord
Fremmedord blå ordbok
Gamle norske visdomsord
Hovuddrag i norsk språkhistorie
Fransk-norsk tema-ordliste
Språk og samfunn gjenom tusen år
The syntax of Norwegian passive constructions
Norstedts norsk-svenska ordbok
Norstedts norsk-svenska ordbok
Norsk språk i Amerika
Stor norsk-fransk ordbok
Mønstre i oppløsning
Riksmålsordboken
Norsk Riksmålsordbok Bind 1
Norsk Riksmålsordbok Bind 2
Norsk Riksmålsordbok Bind 3
Norsk Riksmålsordbok Bind 4
Norsk-fransk blå ordbok
Syntaks
Vokalsysteme im Westnordischen
Anaphora in Norwegian and the theory of grammar
Bokmålsordboka
Relation och namn
Morfologi
Aschehoug og Gyldendals "Store norske leksikon"
Linksverschachtelung im Deutschen und Norwegischen
Prosodi
Studier i norsk sprakvitenskap
Fonologi
Norsk-fransk ordbok
Norsk-fransk ordbok
National romanticism in Norway
Gyldendals ordbøker Norsk-Fransk
Dansk-Norsk Fransk ordbog
Dansk-norsk-Fransk Ordbog
Kortfattet riksmals-grammatik

Authors linked with this theme (148)

Producteur (1)

Distributeur (1)

Annotateur (1)

Auteur du texte (90)

Éditeur commercial (1)

Directeur de publication (1)

See also (6)