Chí Minh Hô ̀ (1890-1969)

Image not available yet
Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : Kimlien (Vietnam), 19-05-1890
Death : Hanoi, 03-09-1969
Note :
Président de la République démocratique du Vietnam (1945-1969)
Variants of the name : Hô ̀ Chí Minh (1890-1969)
Hồ Chí Minh (1890-1969)
Ái Quôć Nguyêñ (1890-1969)
Nguyễn Ái Quốc (1890-1969)
Tât́ Thành Nguyêñ (1890-1969)
Nguyễn Tất Thành (1890-1969)
Sinh Cung Nguyêñ (1890-1969)
Nguyêñ Tát Thank (1890-1969)
Dân Tiên Trâǹ (1890-1969)
Trần Dân Tiên (1890-1969)
Lực Trâǹ (1890-1969)
T. Lan (1890-1969)
X. Y. Z. (1890-1969)
Văn Sơ Tôńg (1890-1969)
Lý Thụy (1890-1969)
Anh Ba (1890-1969)
Chàng Vương (1890-1969)
Hô ̀ Quang (1890-1969)
Thâù Chín (1890-1969)
Vương Sơn Nhi (1890-1969)
ISNI : ISNI 0000 0001 1057 0291
Other identities : T. Lan

Activities of Chí Minh Hô ̀ (1890-1969) (121 resources in data.bnf.fr)

Documents about Chí Minh Hô ̀ (1890-1969) (276 resources in data.bnf.fr)

Books (261)

Hô Chi Minh
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam
Mãi theo lời Bác
Ông Ké trở lại chiến khu
Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với bác Hồ
Từ lời dạy của bác Hồ
Hồ Chí Minh
Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh hoà bình, hợp tác và phát triển
Làm theo lời bác - học tập cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc
Hô Chi Minh
Bác Hồ người soi sáng cho muôn đời
Người cận vệ của bác Hồ
Hồi ký thượng tướng Phùng Thế Tài
Những cống hiến vĩ đại của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam
45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hô ̀Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hoá mới
Stories told on the trail
Hồ Chí Minh, cả một đời vì nước vì dân
Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn
Tư tưởng Hò̂ Chí Minh vè̂ người thà̂y và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay
Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh, ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam
Bác Hò̂ với nông dân
How Hồ Chí Minh wrote his testament
Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Quand Ho Chi Minh rédigeait son testament
Nguyễn Ái Quốc từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam
Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chiến thuật chiến lược quân sự Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh, a brilliant thinker
Hô Chí Minh biography
Hò̂ Chí minh - tinh hoa và khí phách của dân tộc
Ho Chi Minh
Đạo đức bác Hồ
Kể chuyện xây lăng Bác Hồ, công tác bảo vệ, giữ gìn thi hài Bác và một số địa danh Hồ Chí Minh
Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"
President Hồ Chí Minh and the capital of Hà Nội
Ho Chi Minh's life and cause
Nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc
Conversations with Hồ Chí Minh's closest nephew
Hô Chí Minh thought and the revolutionary path of Viet Nam
Ho Chí Minh
Bác Hồ ở Việt Bắc
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục
Tiếng cười trào phúng Hồ Chí Minh
Việt Nam & Hồ Chí Minh qua cảm nhận của nhà báo Wilfred Burchett
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội
Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh
Nơi ở và làm việc của chủ tịch Hò̂ Chí Minh tại khu Phủ chủ tịch
Bác Hồ với Hà Nội
Chiến sĩ quó̂c té̂ Hò̂ Chí Minh
Hồ Chí Minh, nhà văn hoá kiệt xuất
Hô ̀Chí Minh với thế hệ trẻ
Đường về tổ quốc
Bí quyết thành công Hò̂ Chí Minh
Hồ Chí Minh, một người châu Á của mọi thời đại
Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí xuất bản
Hồ Chí Minh, hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)
Khắc sâu những lời Bác dạy
Stories of Hô ̀Chí Minhs daily life
Toả sáng tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hò̂ Chí Minh vè̂ phát triển con người toàn diện
Trái đất nặng ân tình nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh, a journey
Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Á, 1954-1969
Hồ Chí Minh với chiến lược đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp
Hồ Chí Minh trong trái tim trí thức và văn nghệ sĩ
Bác Hồ chúc Tết
Tư tưởng ngoại giao Hò̂ Chí Minh
Vừa đi đường vừa kẻ̂ chuyện
Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập quốc tế
Hồ Chí Minh trong ký ức bạn bè quốc tế
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tổ chức cán bộ
Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh
Le procès de la colonisation française
Giữ yên giá̂c ngủ của Người
Hô Chi Minh
Hô Chi Minh
The OSS and Ho Chi Minh
Hồ Chí Minh thought on the military
The legal case of Nguyen Ai Quoc (Ho Chi Minh) in Hong Kong 1931-1933
Memories of Ho Chi Minh
Hồ Chí Minh from childhood to president of Việt Nam
Reminiscences of Hồ Chí Minh
Lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí
Ra đi Bác dặn còn non nước
Chuyện thường ngày của Bác Hô ̀
Hô ̀ Chí Minh, chân dung đơi ̀ thươǹg
Hô ̀Chí Minh
Sổ tay tra cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh, tuyển chọn một số bài viết và nói chuyện
Hô Chí Minh thought on diplomacy
Theo Bác Hồ đi kháng chiêń
Tư tươn̉g Hô ̀Chí Minh vê ̀ đảng câm̀ quyêǹ
Tư tươn̉g Hô ̀ Chí Minh vê ̀̀ vai trò thanh niên trong cách mạng Việt Nam
Nguyêñ Ái Quôć Hô ̀Chí Minh
Tìm hiêủ nêǹ tảng văn hoá dân tộc trong tư tươn̉g cách mạng Hô ̀ Chí Minh
Rhetoric of revolt
Vê ̀ tài nguyên đât ́ đai và phát triên̉ nông nghiệp, nông thôn
Ngoại giao Hồ Chí Minh
Nhưñg tư tươn̉g cơ bản của chủ tịch Hô ̀Chí Minh
Hô Chi ́ Minh
Thơì thanh niên của Bác Hô ̀
Vê ̀ công tác tôn giáo
Những mả̂u chuyện làm báo của Bác Hò̂
Vê ̀ công tác dân tộc
Hô Chi Minh
Tư tươn̉g Hô ̀ Chí Minh vê ̀̀ văn hoá
Hô ̀ Chí Minh, cuộc đơi ̀ và sự nghiệp
Hồ Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh
Góp phâǹ tìm hiêủ tư tươn̉g Hô ̀Chí Minh vê ̀ ngoại giao
Vê ̀ giáo dục và tô ̉ chưć thanh niên
Testament du président Hô Chí Minh
Hô Chí Minh
Nhưñg tư tươn̉g cơ bản của chủ tịch Hô ̀Chí Minh vê ̀xây dựng Đảng, xây dựng đoàn
Ai giêt ́ Hô ̀Chí Minh ?
Hô ̀ Chí Minh sôńg mãi trong trái tim nhân loại
Sự nghiệp và tư tươn̉g quân sự cuả Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh
Thơ ca chié̂n khu của Chủ tịch Hò̂ Chí Minh
Hô Chí Minh thought
Án tićh Cộng sản Việt-Nam
Nửa thé̂ kỷ nghiên cứu - học tập thơ văn Hò̂ Chí Minh
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 38
Bác Hô ̀ vơí các tươńg lĩnh
Tư tươn̉g Hô ̀Chí Minh vê ̀độc lập dân tộc găń liêǹ vơí chu̕ nghĩ̃a xã hội ơ ̕Việt Nam
Một giơ ̀vơí đôǹg chí Hô ̀Chí Minh
Thơ ca chiêń khu cu̕a Chu̕ tịch Hô ̀Chí Minh
Sự nghiệp báo chí và văn học của Hô ̀ Chí Minh
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh
Nguyêñ Ái Quôć Hô ̀Chí Minh
Minh triêt́ Hô ̀ Chi ́ Minh
1945-1999, Vietnam la face cachée du régime
Ðịa danh vê ̀ Hô ̀ Chí Minh
Việt Nam đẹp nhât́ có tên Bác Hô ̀
Cơ sơ ̕khoa học và nêǹ ta̕ng văn hoá cu̕a tư tươn̕g Hô ̀ Chí Minh
Tư tươn̕g văn hoá Hô ̀ Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh vơí Phật giáo Việt Nam
Hô ̀Chí Minh
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
Thêm môt sô tư liệu vê hoạt động của Nguyêñ Ái Quôć ơ Phap
Vè̂ chính sách xã hội
Tìm hiẻ̂u tư tưởng Hò̂ Chí Minh vè̂ một só̂ vá̂n đè̂ quó̂c té̂
Chủ tịch Hô ̀Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh bàn vê ̀lịch sư ̕
Đươǹg Bác Hô ̀đi cưú nươć
Hô Chi Minh
Hô ̀Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh vơí nêǹ văn hoá mơí
Văn thơ Nguyêñ Ái Quôć Hô ̀Chí Minh
Nguyêñ Ái Quôć trên đươǹg vê ̀nươć
Ðảng Cộng sản trươć thực trạng Việt-Nam
Hô ̀ Chí Minh thời niên thiếu
Mặt thật
Tư tươn̕g Hô ̀Chí Minh
Hô ̀ Chi ́ Minh, Ngô Ðình Diệm và mặt trận giải phóng
Tìm hiêủ tư tươn̉g Hô ̀Chí Minh vê ̀xây dựng Ðảng
Hô ̀ Chí Minh và con ngươì Việt Nam trên con đươǹg dân giàu nươć mạnh
Hô ̀Chí Minh
Tư tươn̕g đạo đưć Hô ̀Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh tội phạm nhơn quyên Việt Nam
Nguyêñ Ái Quôć Hô ̀Chí Minh
Hô Chí Minh à Paris
Giọt nước trong biển cả
Hô Chí Minh
Hô ̀Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh
Hô ̀Chí Minh
Ho Chi Minh
Tư ̀ điên̉ Hô ̀ Chí Minh
Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh và vâń đê ̀ dân tộc
Thư mục chủ tịch Hò̂ Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh
Ho Chi Minh
HÔ Chí Minh
Ho Chi Minh
Bác Hô ̀
Ho Chi Minh
Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh vơí công tác ngoại giao
Hô ̀ Chi ́ Minh và tâm thưć folklore Việt nam
Hô ̀ Chí Minh vơí sự nghiệp giáo dục
Hô ̀ Chí Minh
Hô ̀ Chí Minh
Ho Chi Minh, l'homme et son héritage
Tư tươn̉g Bác Hô ̀ soi sáng sự nghiệp đôỉ mơí của chúng ta
See more books about Chí Minh Hô ̀ (1890-1969)

Videos, films (9)

Vietnam, le jour de l'indépendance Première partie
Hô Chi Minh. - [2]
79 primaveras. - Santiago Álvarez Román, réal.. - [6]
Ho comme Ho Chi Minh
La preuve par cinq
1883-1945, Ho Chi Minh, mise en cause du système colonial
Ho Chi Minh
Ho-Chi-Minh
L'Irlande et Ho Chi Minh

Pictures (5)

[Guerre du Viêtnam, années 1968-1975]
[LaGuerre du Viêtnam, 1965-1972]
[La Guerre d'Indochine]
[Recueil. Fonds de la photothèque de la documentation française. Portraits de Ho Chi Minh]
[Recueil. Fonds de la photothèque de la documentation française. Portraits d'Hồ Chí Minh. Complément]

Sound recordings (1)

The legacy of Ho Chi Minh

See also