Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : 28-07-1812
Death : 19-03-1887
Note :
Ecrivain, critique littéraire et historien
Field : Littératures
Variants of the name : Joseph Ignace Kraszewski (1812-1887) (français)
Kleofas Fakund Pasternak (1812-1887)
Bolesławita (1812-1887)
ISNI : ISNI 0000 0001 2275 9016

Activities of Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) (144 resources in data.bnf.fr)

Textual works (133)

Listy do rodziny 1863-1886
Chata za wsia̜
Ewunia
Latarnia czarnoksie̜ska
Dziecie̜ starego miasta
Stara baśń
Hołota
Szalona
Półdiablȩ weneckie
Oberka
Listy do rodziny 1820-1863
Dzieła, powieści obyczajowe [27]
Strzemieńczyk
Kartki z podróży
Dzieła, powieści obyczajowe [26]
Stara baśń
Dzieła, powieści obyczajowe [24]
Pamie̡tniki
Dzieła, powieści obyczajowe [25]
Dzieła, powieści obyczajowe [23]
Brühl
Dola i niedola
Dzieła J.I. Kraszewskiego. Czasy Stanisława Augusta
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski... 13
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski... 12
Dzieła J.I. Kraszewskiego. Czasy Augusta II i III
Dzieła, powieści obyczajowe [22]
Dzieła, powieści obyczajowe [21]
Brühl
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.] 6
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.] 5
Dzieła [3.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [20.]
Dzieła [2.]
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.] 4
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski 2
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [19.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [19.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [17.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [18.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [16.]
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.] 8
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.] 14
Jerzy Sliziński. Z korespondencji J. I. Kraszewskiego z Czechami
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.] 9
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [13.]
Historia o Janaszu Korczaku i o pie̡knej miecznikównie
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.] 3
Dzieła [1.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [15.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [12.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [14.]
Dzieła
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [7.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [9.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [11.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [8.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [10.]
Dzieła, powieści obyczajowe
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [2.]
Dzieła
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [5.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [4.]
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.] 10
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [6.]
Dziecie̡ Starego Miasta, obrazek narysowany z natury. Opracował Wincenty Danek. Wydanie 3-cie zmienione
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [1.]
Dzieła, powieści obyczajowe. [Redaguje Komitet pod kierownictwem Juliana Krzyżanowskiego : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Czesław Zgorzelski.] [3.]
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski...
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.]
Pamie̡tnik panicza, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami
Les Petits vieux. [Dziad i baba. Traduit du polonais par Edward Kowalski.]
Powieści ludowe...
Brühl, opowiadanie historyczne
Interesa familijne, powieść. [Tekst wg IIgo wydania z 1875 roku.]
Król chłopów. Wydanie 2ie. [Okładke̡ projektowała Jaga Bezdzikówna]
Brühl
Saskie ostatki (August III). Wste̡pem i objaśnieniami opatrzył Prof. Wiktor Hahn
Jermoła, obrazki wiejskie. Wydał i wste̡pem poprzedził Julian Krzyżanowski
Z siedmoletniej wojny, opowiadanie historyczne. Wste̡pem i objaśnieniami opatrzył Prof. Wiktor Hahn
Starosta warszawski, obrazy historyczne z XVIII wieku. Wste̡pem i objaśnieniami opatrzył Prof. Wiktor Hahn...
Hrabina Cosel, powieść historyczna... Wstępem i objaśnieniami opatrzył Adam Bar. [Okładkę projektował K. M. Sopoćko.]
Dziecię starego miasta. Opracował Adam Bar
Bracia zmartwychwstańcy, powieść z czasów Chrobrego...
Stara baśń, powieść z IX wieku z 25 ilustracjami E. M. Andriolliego
Korespondencja. - [1]
Chata za wsia̡, powieść w 3-ech tomach. Opracował Stanisław Turowski
Dziecie̡ Starego Miasta, obrazek narysowany z natury. Ze wste̡pem i objaśnieniami... Wiktora Hahna,... Wydanie 2-gie, przejrzane i rozszerzone
Zygmuntowskie czasy, powieść z roku 1572. Opracował... Adam Bar
Morituri, powieść w 2-ch tomach. Wste̡pem o życiu i twórczości Kraszewskiego poprzedził... Wiktor Hahn,...
Ongi (Krwawe Znamię), powieś
Ostatni z Siekierzyńskich
Budnik, obrazek z wste̡pem i objaśnieniami... Wiktora Hahna,...
Ksiądz Kordecki, obronca Czestochowy
Polska w czasie trzech rozbiorów, 1772-1799 3
Polska w czasie trzech rozbiorów, 1772-1799 1
"Villa Jovis" (Tibère à Caprée) with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Traducteur
Polska w czasie trzech rozbiorów, 1772-1799 2
Chrétienne ! roman néronien, adapté du polonais par L. de Broekère et le Cte Fleury...
Polska w czasie trzech rozbiorów, 1772-1799
Poezye J. I. Kraszewskiego...
Sans coeur
Sur la Sprée, roman traduit du polonais, par A. H. [Aleksander Hołyński.]
Le Juif, traduction du polonais par Alexandre Holynski
Z życia awanturnika, obrazki współczesne przez J. I. Kraszewskiego...
Na Polesiu
Oulana, nouvelle polésienne, par J. I. Kraszewski, traduit du polonais par Ladislas Mickiewicz, avec une notice sur la vie de l'auteur
Listy Zygmunta Krasińskiego... with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Préfacier
Hymnes à la douleur
Hymnes à la douleur. - [2]
Inflanty polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekowa przeszlość calych Inflant. Skreślil Gustav baron Manteuffel. Przedmowe napisal J. I. Kraszewski with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Préfacier
Iermola, histoire polonaise
Wybór pism J. I. Kraszewskiego...
Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIII wieku, przez J. I. Kraszewskiego
Stara baśń, powieść z dziewiątego wieku. Illustrował E. M. Andriolli, Wydanie jubilesszowe... 1879
Ostatnie chwile Księcia Wojewody
Notes de voyage
Macocha z podań XVIII wieku, spisał J. I. Kraszewski...
Polska w roku 1793 with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Préfacier
Biblioteka pamiętników i podróży po dawnej Polsce, wydawana przez J. I. Kraszewskiego with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Autre
Iermola
Próbki historyczne with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Préfacier
Z roku 1867 [1868], rachunki przez B. Bołeslawite̜. Rok II [III]
Pamiątka dla rodzin polskich, krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju, oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu syberyjskiem, 1861-1866 r. with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Préfacier
Wspomnenia Polesia, Wołynia i Litwy, J. I. Kraszewskiego
Wioska, sielanka
Hymny boleści, przez J. I. Kraszewskiego
Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy, J. I. Kraszewskiego
Le Poète et le monde, par J. I. Kraszewsky, traduit du polonais par Alexandre de Noirville
O pracy
Świat i ziemia
Zur Beurtheilung der polnischen Frage im Grossherzogthum Posen im Jahre 1848
J. I. Kraszewski. Upiór...

Mixed works (3)

Listy do rodziny 1863-1886 Cze̜ść II
Adama Polanowskiego dworzanina Króla Jegomości Jana III notatki
Listy do rodziny 1820-1863 Cz. 1

Musical work (8)

Piosenka bes tytulu. - [21] with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Auteur du texte
Oj, polecȩ ja daleko !. - [59] with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Auteur du texte
Pieśń drużek. - [58] with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Auteur du texte
Dziad i baba. - [21] with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Auteur du texte
O, sama nie wiem. - [57] with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Auteur du texte
Hola ptaszki, hola zwierzȩ !. - [56] with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Auteur du texte
Czy powróci ?. - [27] with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Auteur du texte
H. Dobrzycki. Znasz-li ten kraj ? Pieśń na jeden głos z tow. fortepianu. Słowa J. I. Kraszewskiego i Maryi Konopnickiej with Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) as Auteur du texte

Documents about Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) (17 resources in data.bnf.fr)

Livres (17)

Muzeum J.I. Kraszewskiego w Dreźnie
Nieosiągalna całość
Europejskość i rodzimość
Między buntem a ugodą
Kraszewskiego wizje przeszłości i przyszłości
Józef Ignacy Kraszewski a Wielkopolska
Lietuvių kultūros veikėju laiškai J I Kraševskiui
Studia o je̜zyku J. I. Kraszewskiego
Jơzef Ignacy Kraszewski (1812-1887)
Dydaktyka społeczna w powieściach J. I. Kraszewskiego
Twórczość plastyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego
Józef Ignacy Kraszewski
Powieści współczesne 1863-1887 Józefa Ignacego Kraszewskiego
Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut 12
J. I. Kraszewski i polskie życie muzyczne XIX wieku, opracował Stefan Świerzewski
Rysunki z kolekcji J.I. Kraszewskiego w Muzeum narodowym w Warszawie
[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Józef Ignacy Kraszewski]

See also