Wacław Borowy (1890-1950)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : 1890
Death : 16-10-1950
Note :
Historien de la littérature polonaise
ISNI : ISNI 0000 0000 8154 0439

Activities of Wacław Borowy (1890-1950) (18)

Auteur du texte (9)

Zatajony artysta
O poezji polskiej w wieku XVIII
O Żeromskim
O Żeromskim
O Norwidzie
Od Kochanowskiego do Staffa
Studia i rozprawy
General observations on the problem of reparations with regard to art and culture
Tezy ogólne w sprawie rewindykacji i odszkodowań z zakresu kultury i sztuki

Éditeur scientifique (5)

Od Kochanowskiego do Staffa
Od Kochanowskiego do Staffa : antologia liryki polskiej
Wybór poezji
Elegie i inne pisma literackie i społeczne
Dziadów część trzecia

Préfacier (4)

55 lat wśród książek
Dzieła wszystkie 1, I
55 lat wśród ksia̡żek, wspomnienia, wrażenia, rozważania. Z przedmowa̡ Wacława Borowego
Protesilaus and Laodamia

Documents about Wacław Borowy (1890-1950) (2)

Livres (2)

Wacław Borowy
Zatajony artysta

See also (5)