Littérature turque -- 1923-.... (période républicaine)

Topic : Littérature turque -- 1923-.... (période républicaine)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : Littérature turque -- 20e siècle
Littérature turque -- sous la République

related to this theme (2)

Documents on this topic (159)

Livres (159)

Edebiyat eleştirişine eleştirel bir bakış
İstanbul 29
Die Rezeption der türkischen Literatur im deutschen Sprachraum
Yeniden okumak
Kurbağalara inanıyorum
Kafka in der Türkei
Resimli Türkçe edebiyat takvimi 2017
Cumhuriyet dönemi Türk romanında aydınlar
Düşünüyorum da müthiş bir şey
Das Armutssujet in der türkischen Literatur des 20. Jahrhunderts
Karanlık kardeş
"Gülebilir miyiz dersin?"
Türk edebiyatında modern okumalar
Türk romanında tasavvuf
Dakika atlamadan
Aeolian visions - versions
Resimli Türkçe edebiyat takvimi 2016
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yurt dışı gezi kitapları
Muharrir neden yetişmiyor?
Eleştiriler söyleşiler
Öfke
Resimli Türkçe edebiyat takvimi 2015
Dergâh
Literary production, currents and politics in Turkey
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında destan
Tanzimat ve edebiyat
Türk edebiyatına açılan pencere
Emekçileri okumak
Yazının sınır boyuna yolculuklar
Türk edebiyatı tarihine bir bakış
Yeni Türk edebiyatı araştırmaları 4
Deutsch-türkische Literaturwissenschaft
Deutsch-türkische und türkische Literatur
Kurmaca bir dünyadan
Kültürler ve değerler buluşması
Edebiyat ve yeni zamanların kültürü
Yeni Türk edebiyatı araştırmaları 3
Edebiyat mutluluktur
Türk edebiyatının efsaneleşen kahramanları
Günebakan
Yeni Türk edebiyatı araştırmaları 2
Şerif Aktaş'a armağan
Sinema-edebiyat ilişkilerinde Türk moderleşmesi
Dönemler, problemler, şahsiyetler aynasında Türk edebiyatı
Grammatology and literary modernity in Turkey
Hoşsohbet
Türk edebiyatı tarihi I-IV
Yapıtlar arasında
Benden önce bir başkası
Kitapla direniş
Hikâyeden çocuk
İçli dışlı
Kırmızı gagalı pelikan
Dilin çağrısı
Edebiyatımızda ticaret ve tacirler
Sanat ve edebiyat yazıları
Der Bosporus zu Besuch am Rhein
Turkish literature and cultural memory
Yalnız değilsin
Yeni Türk edebiyatı alanında yapılmış tezler bibliyografyası
Edebiyatımızda hüzün
Cornerstones of Turkish literature
Karşılaşmalar
Edebiyatın dar yolu
Mağdurun dili
Türk edebiyatında batılılaşma ve kimlik sorunu
Geschichte der türkischen Literatur in Dokumenten
Kitaplar, muharrirler
Gelenekle deney
Tales of crossed destinies
Metnin sesi
Nevin Önberk yeni Türk edebiyatı araştırmaları sempozyumu bildirileri I
Altermed 3
La littérature turque et ses sources françaises
Aynadaki bakışlar
Fremdheitserfahrungen
Bozkırdaki yabancı
The Turkish muse
Ondokuzuncu asır Türk edebiyatında Alphonse de Lamartine
Edebiyat yıllığı 2006
Türk romanında İttihat Terakki
Batılaşma devri Türk edebiyatı
Edebiyat ve sanat üzerine yazılar
Studies on Turkish politics and society
Yazarın kitabı
Bende yaşayanlar
Küreselleşme sürecinde edebiyatımız
Yeni Türk edebiyatı el kitabı
Kültür-kimlik ekseninde Türk edebiyatı
Kamelyasız kadınlar
Stüdyo kayıtları
Türkiye'de edebiyat toplulukları
Felsefe gözüyle edebiyat
Varlık'ta ilk imzalar
Tanzimat'tan bugüne edebiyatçılar ansiklopedisi
Edebiyat dönencesi
Uzak, hep uzak
İmgelerin izi
Hilmi Yavuz ile Doğu'ya ve Batı'ya yolculuk
Le personnage de l'instituteur, une certaine image de la nation
Öyle kargaşada böyle karşılaşmalar
Renouveau littéraire dans l'espace arabo-turco-persan
Tartışmalar
Kötü çocuk Türk
Çağdaş Türk yazını 1
Tanzimat'tan bugüne edebiyatçılar ansiklopedisi
Okuma, anlama, yorumlama
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı
Kitaplar kitabı 1-2
Edebiyatımızın yol haritası
Eleştiri yazıları 1-2
La Littérature turque à l'aube du millénaire
Kadın yazıları
Dergilerde
Kurşunkalem portreler
Ev ödevi
Sanat edebiyat tenkit
Yeni edebiyat
Cumhuriyet döneminde edebî eleştiri
Cumhuriyet döneminde edebî eleştiri
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı sempozyomu
Tanzimat sonrası Türk edebiyatında yeni fikirler
Edebiyatımızda dergiler
Unutulmuş yazılar
Türkçede yazınsal eleştiri
Garipçiler
Çağdaş Türk edebiyatına eleştirel bir bakış
Yeni Türk edebiyatı üzerine incelemeler
Edebiyat-ı Cedîde'ye dair Ali Ekrem'den Rıza Tevfik'e bir mektup
Mekanik gözyaşları
Toplumsal ve siyasal açılardan 13 yazar üzerine notlar
Geç̧erken
Cumhuriyet devri Türk edebiyatı
Başka karşılaşmalar
Littératures turques en France
Yazının ucu
Meşrutiyet devri Türk edebiyatı
Türk üniversitelerinde yapılan Yeni Türk edebiyatı tezleri bibliyografyası
Littérature turque d'aujourd'hui
Cumhuriyet dönemi edebiyatı
Paysage littéraire de la Turquie contemporaine
Şahsiyetler ve eserler
Modern literature in the near and middle East, 1850-1970
Yeni Türk edebiyatı araştırmaları [1]
Kalemin ucu
Immigration et littérature
Über das Leben in Bitterland
Mektuplar, makaleler
Felsefe kıyılarında
Contemporary Turkish writers
Ünlülerin ilk yazıları
Yirminci yüzyıl Türk edebiyatı
Siyâsî ve edebî portreler
Açıklığa doğru
Das Deutschlandbild in der modernen türkischen Literatur
The rub of cultures in modern Turkey
The Islamic Near East
Cumhuriyetten sonra hikâye ve roman
Geschichte der türkischen Moderne

Authors linked with this theme (152)

Reportage (1)

Auteur du texte (102)

Auteur de la collation (1)

See also (1)