Littérature turque -- 1923-.... (période républicaine)

Topic : Littérature turque -- 1923-.... (période républicaine)
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : Littérature turque -- 20e siècle
Littérature turque -- sous la République

related to this theme (2 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (140 resources in data.bnf.fr)

Books (140)

Yeniden okumak
Die Rezeption der türkischen Literatur im deutschen Sprachraum
Edebiyat eleştirişine eleştirel bir bakış
Cumhuriyet dönemi Türk romanında aydınlar
Das Armutssujet in der türkischen Literatur des 20. Jahrhunderts
"Gülebilir miyiz dersin?"
Kafka in der Türkei
Kurbağalara inanıyorum
Karanlık kardeş
Türk romanında tasavvuf
Türk edebiyatında modern okumalar
Resimli Türkçe edebiyat takvimi 2017
Düşünüyorum da müthiş bir şey
Dakika atlamadan
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yurt dışı gezi kitapları
Öfke
Eleştiriler söyleşiler
Muharrir neden yetişmiyor?
Resimli Türkçe edebiyat takvimi 2016
Yazının sınır boyuna yolculuklar
Resimli Türkçe edebiyat takvimi 2015
Emekçileri okumak
Türk edebiyatına açılan pencere
Tanzimat ve edebiyat
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında destan
Literary production, currents and politics in Turkey
Dergâh
Türk edebiyatı tarihine bir bakış
Yeni Türk edebiyatı araştırmaları 3
Yeni Türk edebiyatı araştırmaları 4
Deutsch-türkische und türkische Literatur
Kurmaca bir dünyadan
Kültürler ve değerler buluşması
Deutsch-türkische Literaturwissenschaft
Edebiyat ve yeni zamanların kültürü
Edebiyat mutluluktur
Dönemler, problemler, şahsiyetler aynasında Türk edebiyatı
Sinema-edebiyat ilişkilerinde Türk moderleşmesi
Şerif Aktaş'a armağan
Günebakan
Türk edebiyatının efsaneleşen kahramanları
Benden önce bir başkası
Türk edebiyatı tarihi I-IV
Yapıtlar arasında
Hoşsohbet
Hikâyeden çocuk
Kitapla direniş
Kırmızı gagalı pelikan
İçli dışlı
Der Bosporus zu Besuch am Rhein
Edebiyatımızda ticaret ve tacirler
Yeni Türk edebiyatı alanında yapılmış tezler bibliyografyası
Turkish literature and cultural memory
Yalnız değilsin
Kitaplar, muharrirler
Tales of crossed destinies
Edebiyatın dar yolu
Karşılaşmalar
Mağdurun dili
Geschichte der türkischen Literatur in Dokumenten
Türk edebiyatında batılılaşma ve kimlik sorunu
Yeni Türk edebiyatı el kitabı
Altermed 3
Nevin Önberk yeni Türk edebiyatı araştırmaları sempozyumu bildirileri I
Metnin sesi
Aynadaki bakışlar
Bozkırdaki yabancı
Fremdheitserfahrungen
La littérature turque et ses sources françaises
The Turkish muse
Ondokuzuncu asır Türk edebiyatında Alphonse de Lamartine
Edebiyat yıllığı 2006
Edebiyat ve sanat üzerine yazılar
Türk romanında İttihat Terakki
Kültür-kimlik ekseninde Türk edebiyatı
Kamelyasız kadınlar
Yeni Türk edebiyatı el kitabı
Küreselleşme sürecinde edebiyatımız
Bende yaşayanlar
Yazarın kitabı
Türkiye'de edebiyat toplulukları
Tanzimat'tan bugüne edebiyatçılar ansiklopedisi
Uzak, hep uzak
Edebiyat dönencesi
Felsefe gözüyle edebiyat
İmgelerin izi
Hilmi Yavuz ile Doğu'ya ve Batı'ya yolculuk
Stüdyo kayıtları
Le personnage de l'instituteur, une certaine image de la nation
Renouveau littéraire dans l'espace arabo-turco-persan
Kötü çocuk Türk
Çağdaş Türk yazını 1
Tanzimat'tan bugüne edebiyatçılar ansiklopedisi
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı
Tartışmalar
Kitaplar kitabı 1-2
Kadın yazıları
Kurşunkalem portreler
Eleştiri yazıları 1-2
Edebiyatımızın yol haritası
La Littérature turque à l'aube du millénaire
Dergilerde
Sanat edebiyat tenkit
Ev ödevi
Yeni edebiyat
Tanzimat sonrası Türk edebiyatında yeni fikirler
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı sempozyomu
Yeni Türk edebiyatı üzerine incelemeler
Çağdaş Türk edebiyatına eleştirel bir bakış
Garipçiler
Mekanik gözyaşları
Unutulmuş yazılar
Türkçede yazınsal eleştiri
Edebiyat-ı Cedîde'ye dair Ali Ekrem'den Rıza Tevfik'e bir mektup
Toplumsal ve siyasal açılardan 13 yazar üzerine notlar
Cumhuriyet devri Türk edebiyatı
Başka karşılaşmalar
Littératures turques en France
Yazının ucu
Meşrutiyet devri Türk edebiyatı
Cumhuriyet dönemi edebiyatı
Littérature turque d'aujourd'hui
Şahsiyetler ve eserler
Türk üniversitelerinde yapılan Yeni Türk edebiyatı tezleri bibliyografyası
Paysage littéraire de la Turquie contemporaine
Immigration et littérature
Modern literature in the near and middle East, 1850-1970
Kalemin ucu
Über das Leben in Bitterland
Mektuplar, makaleler
Felsefe kıyılarında
Contemporary Turkish writers
Yirminci yüzyıl Türk edebiyatı
Siyâsî ve edebî portreler
Açıklığa doğru
Das Deutschlandbild in der modernen türkischen Literatur
The rub of cultures in modern Turkey
The Islamic Near East
Cumhuriyetten sonra hikâye ve roman
Geschichte der türkischen Moderne

Documents (Littérature turque -- 1923-.... (période républicaine)) (23 resources in data.bnf.fr)

Books (23)

İstanbul 29
Aeolian visions - versions
Yeni Türk edebiyatı araştırmaları 2
Yeni Türk edebiyatı metinleri
Grammatology and literary modernity in Turkey
Sanat ve edebiyat yazıları
Dilin çağrısı
Edebiyatımızda hüzün
Gelenekle deney
Cornerstones of Turkish literature
Batılaşma devri Türk edebiyatı
Studies on Turkish politics and society
Varlık'ta ilk imzalar
Öyle kargaşada böyle karşılaşmalar
Okuma, anlama, yorumlama
Cumhuriyet döneminde edebî eleştiri
Cumhuriyet döneminde edebî eleştiri
Edebiyatımızda dergiler
Geç̧erken
Yeni Türk edebiyatı araştırmaları [1]
Ünlülerin ilk yazıları
Bugünkü Türk yazarları
Anthologie des écrivains turcs d'aujourd'hui

Authors linked with this theme (105 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (105)

See also