Frédéric V (roi de Danemark, 1723-1766)

Image not available yet
Country : Danemark
Language : danois
Gender : masculin
Birth : Copenhague, 31-03-1723
Death : Copenhague, 14-01-1766
Note :
Roi de Danemark et de Norvège de 1746 à 1766
Field : Histoire de l'Europe
Variants of the name : Frédéric V (roi de Danemark, 1723-1766) (français)
Frederik V (roi de Danemark, 1723-1766) (danois)
Friderich V (roi de Danemark, 1723-1766) (danois)
Frederik V (roi de Danemark, 1723-1766) (danois)
Friderich V (roi de Danemark, 1723-1766) (danois)
ISNI : ISNI 0000 0003 8678 1727

Activities of Frédéric V (roi de Danemark, 1723-1766) (18)

Auteur du texte (17)

Fondation de l'Académie royale danoise de peinture, sculpture et architecture, établie à Copenhague
Forordning angaaende Forbud paa Sukkre Siruppers Indførsel udi Aggershuus og Christiansunds Stifter. - Christiansborgs Slot, den 18 februarii Ao. 1755. (Signé : Friderich)
Zunft-Articulen für die Nadelmacher inder Königl. Residentz-Stadt Copenhagen. D.d. Christiansburg zu Copenhagen den 3 Februarii A-1755
Forordning anlangende atmed Appellatiom-terminen eller Tiden for Under-Rettes. Domme som maa ind stevnes lige til Høyeste-Rett skal i alle Maader forholdes efter det, som i Lovens 1ste Bogs, Gle Cap. 14 de Art i Hensecnde til Over Retternes Domme er anordnef og befalet. Christiansborg-Slot, den 24 Januarii, 1755. (Signé : Friderich)
Forordning anlangende Skifte-Forvalteres Salarium i de Stervboer hvor den Laengstlevende, enten. efter Kongelig Allernaadigst Tilladelse, sidder i u-skift Boe eller, efter Allernaadigst confirmer Testamente, beholder hcele Boen, uden at Skifte og deele... Christiansborg-Slot den 5te Aprilis Anno 1754. (signé : Friderich)
Forordning angaaende Forbud paa Braendeveeds ud førsel fra Norge tilfremmede Staeder Christiansborg-Slot, den 22 Januarii Ao. 1754. (Signé : Friderich.)
Forordning angaaende nyc Bønder-Gaardes Optagelse og Bebyggelse udi Norge, saasom : paa Almindinger eller hvad som kunde syfnes at vaere Alminding og ikkun lidet eller intet er bebygt saavel som detslige Staeder som ere de nu vaerende Bønder-eller andre Gaard fraliggende og ikke under det Saerdeles Brug, hvorfore samme er matriculeret befindes, eller kand skiønnes at henhøre. Friderichsborg-Slot, den 6 maji An-1754
Forordning angaaende Straf for dem der enten give Umyndige og Mindre-Aaringe u lovlig credit eller oppebaere-u-billig Aager og Rente Christiansborg-Slot, den 14 maji 1754. (signé : Friderich)
Forordning hvorved Forordningen af den 5te Januarii 1753 aulangurde atèngen enten Civiles eller Militaires maa kidbe eller handle med Under-Officerer og Gemeene, elles deres Hustruer og Børn uden ved Kommende Compagnie Chefs skriftlige consens extendercs til Norge, saa og at ingen maa crediterc dem noget, uden-Compagnie-Chafens Consens med videre. Christianborg-Slot, duc 13de Aprilis anno 1754. (Signé : Friderich)
Interims Placatangaaende Undersaatternas Handel paa de Danske Eilande i America og Guinea. Friderichsborg-Slot den 30le August. 1754. (Signé : Friderich)
Placat angaaende Forbud paa at føre Contrabande og ufortoldede fremmede Vahre uti Baade aller Andre Smaae aabne Fahrtøyer paa en miil naer ved Provincerne udi Danmark. Friderichsborg-Slot, den 15 de Julii 1754. (signé : Friderich)
Placat angaaende Forbud Syndenfields i Norge paa smae Last derfra til frenimede Staeder at ublføre. Christiansborg Slot deu 12 martii A. 1754. (Signé : Friderich)
Edit portant Renovellement et augmentation de privilèges et de franchises pour les étrangers qui s'étableront dans les Etats du Roi. Fait à Christiansborg le 29 de Novembre 1748. (Signé : Friderich)
Fundation der Ritterlichen Academie in Soröe, Schloss Christiansburg den 7 julii 1747
Fundation for et Societet i Kiøbenhavn til en Pension for Enker og vanføre Børn. Christiansborg-Slot den 13de Junii A. 1747 (Signé : Friderich)
Forbedring og Tilläg udi den, for det Kongelige Danske Skildre-, Bildhugger- og Bygnings-Academie udi Kiöbenhavn allernaadigst udgivne Fundation...
Fundation for det Kongelige Danske Skildre, Bildhugger- og Bygnings-Academie in Kiöbenhavn

Destinataire de l'envoi (1)

BACANALE

Documents about Frédéric V (roi de Danemark, 1723-1766) (2)

Livres (1)

Gud, Konge, By

Cartes et plans (1)

Demonstrations Carte ower Rigerne Dannemark og Norge Hvorsomhelst hans Majestet Kong Friderich d. Femte Reysede udi Aret 1749...

See also (7)