Frédéric V (roi de Danemark, 1723-1766)

Country : Danemark
Language : danois
Gender : masculin
Birth : Copenhague, 31-03-1723
Death : Copenhague, 14-01-1766
Note :
Roi de Danemark et de Norvège de 1746 à 1766
Field : Histoire de l'Europe
Variants of the name : Frédéric V (roi de Danemark, 1723-1766) (français)
Frederik V (roi de Danemark, 1723-1766) (danois)
Friderich V (roi de Danemark, 1723-1766) (danois)
Frederik V (roi de Danemark, 1723-1766) (danois)
Friderich V (roi de Danemark, 1723-1766) (danois)
ISNI : ISNI 0000 0003 8678 1727

Activities of Frédéric V (roi de Danemark, 1723-1766) (18 resources in data.bnf.fr)

Textual works (17)

Fondation de l'Académie royale danoise de peinture, sculpture et architecture, établie à Copenhague
Forordning angaaende Forbud paa Sukkre Siruppers Indførsel udi Aggershuus og Christiansunds Stifter. - Christiansborgs Slot, den 18 februarii Ao. 1755. (Signé : Friderich)
Zunft-Articulen für die Nadelmacher inder Königl. Residentz-Stadt Copenhagen. D.d. Christiansburg zu Copenhagen den 3 Februarii A-1755
Forordning anlangende atmed Appellatiom-terminen eller Tiden for Under-Rettes. Domme som maa ind stevnes lige til Høyeste-Rett skal i alle Maader forholdes efter det, som i Lovens 1ste Bogs, Gle Cap. 14 de Art i Hensecnde til Over Retternes Domme er anordnef og befalet. Christiansborg-Slot, den 24 Januarii, 1755. (Signé : Friderich)
Interims Placatangaaende Undersaatternas Handel paa de Danske Eilande i America og Guinea. Friderichsborg-Slot den 30le August. 1754. (Signé : Friderich)
Forordning hvorved Forordningen af den 5te Januarii 1753 aulangurde atèngen enten Civiles eller Militaires maa kidbe eller handle med Under-Officerer og Gemeene, elles deres Hustruer og Børn uden ved Kommende Compagnie Chefs skriftlige consens extendercs til Norge, saa og at ingen maa crediterc dem noget, uden-Compagnie-Chafens Consens med videre. Christianborg-Slot, duc 13de Aprilis anno 1754. (Signé : Friderich)
Forordning angaaende nyc Bønder-Gaardes Optagelse og Bebyggelse udi Norge, saasom : paa Almindinger eller hvad som kunde syfnes at vaere Alminding og ikkun lidet eller intet er bebygt saavel som detslige Staeder som ere de nu vaerende Bønder-eller andre Gaard fraliggende og ikke under det Saerdeles Brug, hvorfore samme er matriculeret befindes, eller kand skiønnes at henhøre. Friderichsborg-Slot, den 6 maji An-1754
Placat angaaende Forbud Syndenfields i Norge paa smae Last derfra til frenimede Staeder at ublføre. Christiansborg Slot deu 12 martii A. 1754. (Signé : Friderich)
Forordning anlangende Skifte-Forvalteres Salarium i de Stervboer hvor den Laengstlevende, enten. efter Kongelig Allernaadigst Tilladelse, sidder i u-skift Boe eller, efter Allernaadigst confirmer Testamente, beholder hcele Boen, uden at Skifte og deele... Christiansborg-Slot den 5te Aprilis Anno 1754. (signé : Friderich)
Placat angaaende Forbud paa at føre Contrabande og ufortoldede fremmede Vahre uti Baade aller Andre Smaae aabne Fahrtøyer paa en miil naer ved Provincerne udi Danmark. Friderichsborg-Slot, den 15 de Julii 1754. (signé : Friderich)
Forordning angaaende Forbud paa Braendeveeds ud førsel fra Norge tilfremmede Staeder Christiansborg-Slot, den 22 Januarii Ao. 1754. (Signé : Friderich.)
Forordning angaaende Straf for dem der enten give Umyndige og Mindre-Aaringe u lovlig credit eller oppebaere-u-billig Aager og Rente Christiansborg-Slot, den 14 maji 1754. (signé : Friderich)
Fundation der Ritterlichen Academie in Soröe, Schloss Christiansburg den 7 julii 1747
Edit portant Renovellement et augmentation de privilèges et de franchises pour les étrangers qui s'étableront dans les Etats du Roi. Fait à Christiansborg le 29 de Novembre 1748. (Signé : Friderich)
Fundation for et Societet i Kiøbenhavn til en Pension for Enker og vanføre Børn. Christiansborg-Slot den 13de Junii A. 1747 (Signé : Friderich)
Fundation for det Kongelige Danske Skildre, Bildhugger- og Bygnings-Academie in Kiöbenhavn
Forbedring og Tilläg udi den, for det Kongelige Danske Skildre-, Bildhugger- og Bygnings-Academie udi Kiöbenhavn allernaadigst udgivne Fundation...

Iconographic works (1)

BACANALE with Frédéric V (roi de Danemark, 1723-1766) as Destinataire de l'envoi

Documents about Frédéric V (roi de Danemark, 1723-1766) (2 resources in data.bnf.fr)

Livres (1)

Gud, Konge, By

Cartes et plans (1)

Demonstrations Carte ower Rigerne Dannemark og Norge Hvorsomhelst hans Majestet Kong Friderich d. Femte Reysede udi Aret 1749...

See also