Instytut pamięci narodowej. Pologne

Country : Pologne
Language : polonais
Creation : 18-12-1998
Website : http://ipn.gov.pl (Website visit date: 2008-05-28) (This site has been archived by the BnF since the 11/11/2008)
ISNI : ISNI 0000 0001 2336 688X
Note :
Forme officielle : Instytut pamięci narodowej – Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu
Variants of the name : Instytut pamięci narodowej – Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Pologne
IPN

Activities of Instytut pamięci narodowej. Pologne (232 resources in data.bnf.fr)

Textual works (195)

Kronika czasu przełomu with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Radykałowie "Solidarności" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim w latach 1945-1949 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Ze wspomnień gdańskiej lekarki with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Tak było with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polska a Wielka Brytania with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Generał Roman Szymański with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Nie zabijaj with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Sonderfahndungsbuch Polen with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Rozproszone archiwa NSZZ "Solidarność" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kontakty między artystami wizualnymi z Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD w latach 1970-1989 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Pamiętali... pamiętamy... pamiętajcie... with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kapitan ostatni opuszcza swój statek... with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Koniec imperium MSW with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Jałta with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r. with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Rok 1922 na Górnym Śląsku with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Bez złudzeń i bez maski with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Wojewodowie białostoccy 1919-1944 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Policja Państwowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Armia Komendanta with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1945-1971 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polska pod okupacją 1939-1945 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971-1989 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Listy amerykańskie 1953-1983 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Unia 1940-1948 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Pamięć Kresów - Kresy w pamięci with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Wywiad PRL a Watykan 1962-1978 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Zwijanie sztandaru with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Generał Stanisław Taczak with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Niecenzurowane with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Życie codzienne w PRL with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Pod skrzydłami Rzeczypospolitej with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Historiografia i historycy w PRL with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Towarzysze z betonu with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Otwierać, milicja! with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Z Lens do Wałbrzycha with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945-1947 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Na wolność przez Lizbonę with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
"Czytelnik" ocenzurowany with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Duch dziejów Polski with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Podziemne dziennikarstwo with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Mord w Lesie Katyńskim T. 2 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Anatomia strachu with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Bez wyboru with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Ludwik Muzyczka "Benedykt" 1900-1977 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Tam i... z powrotem with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Paterek 1939 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie lubelskim w latach 1945-1947 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Oni tu przyszli with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Uwięzienie Prymasa with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
"O honor i sztandar, który nas skupia" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Od krakowskiego Podgórza po warszawskie salony with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Obrzeża społeczne Warszawy w latach 1945-1989 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Studia z historii najnowszej Polski with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 Tom V
Mundur na nim szary... with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
"Ojczyzna obrońcy swemu" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Sądownictwo w Marynarce Wojennej w latach 1945-1955 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Prezydent opozycji with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Czerwone pająki with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Emigracyjne miscellanea with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Mord w Lesie Katyńskim T. 1 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Zmienność pamięci with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
5 Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Z Polską pod rękę with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Nadzorcy with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
High-tech za żelazną kurtyną with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Brama na Bliski Wschód with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Symbol Polski Walczącej with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Partia, państwo, społeczeństwo with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej, 1948-1954 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Listy 1945-1962 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Ponad żelazną kurtyną with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
W sieci with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kwestia ukraińska w działalności służby bezpieczeństwa PRL with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Communist crimes with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Ruch "Wolność i Pokój" we Wrocławiu with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Westerplatte jako miejsce pamięci with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polska pod reżimem komunistycznym with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filmie with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Emigracja a środowiska kultury niezależnej w kraju
Oskar Halecki i jego wizja Europy T. 3 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
L'Europe occupée with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Między ideologią a socjotechniką with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Wiwisekcja powszedniości with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Giedroyc a Ukraina with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Nie tylko niezłomni i kolaboranci... with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Narodziny "Solidarności" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kłopotliwa panna "S" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Dzienniki Tom 3, 1966-1975. - Część 1, 1976-1981 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Twórcy na służbie with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Dzienniki Tom 3, 1966-1975. - Część 2, 1982-1986 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Depertamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Z Wilna do Workuty with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Dzienniki Tom 2, 1966-1975 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Przeżyliśmy łagry with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Utracone decorum with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918 - 1939 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Podziemie zbrojne na Mazowszu Północnym w walce z systemem komunistycznym 1945-1952 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Pretorianie with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Papierowa rewolucja with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Naukowcy władzy, władza naukowcom with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
GUŁag with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kryptonim "Klan" Tom 1 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Dziennikarze, twórcy, naukowcy with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej
The risk of survival with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
W objęciach Wielkiego Brata with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Operacja "Zorza II" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie środkowo-wschodniej w latach 1944-1956 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji "Ruch" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Działalność aparatu represji na zachodnim pograniczu Polski w latach 1945-1950 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Dzienniki Tom 1, 1956-1965 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kryptonim "Pegaz" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Po zagładzie with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Od Piłsudskiego do Wałęsy with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Getto białostockie with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Marzec 1968 w Trójmieście with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Exodus with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 Tom III
Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością Cz.1 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Twarze krakowskiej bezpieki with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Z dziejów Biblioteki Kultury with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Aparat represji a opór społeczeństwa wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 Tom II
Akcja Reinhardt with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Rok pierwszy with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953-1954 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Aresztowane powstanie with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Aparat bezpieczeństwa a wojskowy wymiar sprawiedliwości with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Wielkie procesy pokazowe w Krakowie with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Z archiwum pamięci... with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polska tajna administracja cywilna with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Księga świadectw with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
"...Przed Bogiem i historią"
Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 Tom I
Poznański Czerwiec 1956 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Stan wojenny w dokumentach władz PRL with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Wokół Jedwabnego with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Monografie
Podziemie zbrojne na lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Słowniki
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956
Konferencje IPN
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956
Świadectwa stanu wojennego with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Relacje i wspomnienia
Rozpracowanie i likwidacja rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumentach UB with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
[Recueil. Catalogues d'éditeur]
Dokumenty
Grudzień 1970 w dokumentach MSW with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Dydaktyka historii, historia dydaktyki
Studia i materiały
Z archiwum emigracji

Mixed works (36)

Operacja "Zorza" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Tadeusz Rożek - oficer i fotograf with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
A miało być ta pięknie... with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Generał Józef Haller with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
"Pomniki wdzięczności" Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Nieznany front zimnej wojny with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Michał Żymierski 1890-1989 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
"Łączka" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Elity komunistyczne w Polsce with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Granice kompromisu with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Wina i kara with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polska Ludowa wobec Hiszpanii frankistowskiej i hiszpańskiej transformacji ustrojowej, 1945-1977 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Emigrancka spółka "Szmugiel" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Świat elementarzy with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Sto lat harcerstwa with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Komunikacja i polityka with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Kazimierz Bartel, 1882-1941 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Federacja młodzieży walczącej 1984-1990 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Dekada agonii with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Roman Zambrowski 1909-1977 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Oskar Halecki i jego wizja Europy T. 2 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Płeć buntu with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Stefan Korboński, 1901-1989 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Polska - Australia - "Solidarność" with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego w 1918 roku with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Afera "Żelazo" w dokumentach MSW i PZPR with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Generał August Emil Fieldorf 1895-1953 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Solidarność od wewnątrz 1980-1981 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Druga wojna światowa wspomnienia spisane na postawie codziennych notatek with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Generał Kazimierz Sosnkowski 1885 - 1969 with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Bezludna wyspa, nora, grób with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Komunistyczne amnestie lat 1945-1947 - drogi do "legalizacji" czy zagłady? with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Literaci
Księga bezprawia with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor
Szyfr Lebensteina with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor

Cartographic works (1)

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego with Instytut pamięci narodowej. Pologne as Editor

Documents about Instytut pamięci narodowej. Pologne (3 resources in data.bnf.fr)

Books (3)

Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej
Archiwa, historia, pamięć
Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej

See also