Ting yu Zhang (1672-1755)

Country : Chine
Language : chinois
Gender : masculin
Birth : 29-10-1672
Death : 30-04-1755
Note :
Historien. - Compilateur de l'histoire des Ming
Variants of the name : 廷玉 張 (1672-1755)
Tingyu Zhang (1672-1755)
Tʻing-yü Chang (1672-1755)
ISNI : ISNI 0000 0001 2134 6447

Activities of Ting yu Zhang (1672-1755) (115)

Auteur du texte (112)

Gu xiang zhai xin ke xiu zhen zi zhi tong jian san bian(20 juan)
Qin ding li bu ze li
Qin ding li bu ze li
Qin ding li bu ze li
Shang yu
Shang yu
Shang yu
Shang yu
Shang yu
Shang yu
Shang yu
Shang yu
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Ming shi
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da Qing hui dian
Qin ding da qing hui dian
Fan gong shen dao bei[Ta pian]
Yu zhuan zi zhi tong jian gang mu san bian
Yu zhuan zi zhi tong jian gang mu san bian(20 juan)
Yu zhuan zi zhi tong jian gang mu san bian(20 juan)
Yu zhuan zi zhi tong jian gang mu san bian(20 juan)

Autre (2)

Chong ding wang feng zhou xian sheng gang jian hui zuan
Chong ding wang feng zhou xian sheng gang jian hui zuan

See also (3)