Taco Roorda (1801-1874)

Pays : Pays-Bas
Langue : néerlandais; flamand
Sexe : masculin
Naissance : Britsum, Pays-Bas, 19-07-1801
Mort : Leyde, Pays-Bas, 05-05-1874
Note :
A aussi écrit en latin
Prédicateur et orientaliste
ISNI : ISNI 0000 0000 8076 7471

Taco Roorda (1801-1874) : œuvres (21)

Auteur du texte (11)

Javaansch-nederlandsch handwoordenboek von J. F. C. Gericke en T. Roorda, vermeerderd en verbeterd door Dr. A. C. Vreede,... met medwerking von Dr. J. G. H. Gunning,...
Over dichtmaat, versmaat en versbouw, inzonderheid in de hollandsche, duitsche, fransche, grieksche en romeinsche, arabische en oud-indische poëzie, door T. Roorda
Javaansche grammatica, benevens een leesboek tot oefening in de javaansche taal, door T. Roorda
Javaansch-nederduitsch woordenboek... zamengesteld door J. F. C. Gericke,... uitgegeven... en vermeerderd en verbeterd door T. Roorda
Orientalia, edentibus T. G. J. Juynboll, T. Roorda, H. E. Weijers...
Grammatica arabica
Grammatica hebraea, auctore Tacone Roorda...
Taconis Roorda Oratio de poëtriis hebraeis...
Abul Abbasi Amedis, Tulonidarum primi vita et res gestae, ex codicibus mss. Bibliothecae Lugduno Batavae editisque libris concinnavit et auctorum testimonia adjecit Taco Roorda,...
Taconis Roorda,... Disputatio de anticipatione cum omni, tum inprimis Dei, atque epicureorum et stoicorum de anticipationibus doctrina...
Javaansch-nederlandsch woordenboek

Éditeur scientifique (10)

Javaansch brievenboek. Naar handschriften uitgegeven door T. Roorda,... vermeerderd met een versameling brieven uit nieuweren tijd door A. C. Vreede
Kitab-Toehpah, een javaansch handboek voor het mohammedaansche regt. 2. ... uitgaaf, door T. Roorda
De Wajangverhalen van Pålå-Sårå, Paṇḍoe en Raden Pandji...
Het Boek Adji-Såkå, oude fabelachtige geschiedenis van Java... uit de poëzie in javaansch proza overgebragt door C. F. Winter,... uitgegeven... door J. J. B. Gaal en T. Roorda...
De Bråtå joedå, de Råmå en de Ardjoenå-Såsrå, drie javaansch heldendichten in javaansch proza verkort door C. F. Winter,...
Javaansche brieven, berigten, verslagen...
Javaansche zamenspraken over verschillende onderwerpen... 1. stuk
Het Boek Rådjå Pirangon, of de Geschiedenis van nabi Moeså...
Javaansche wetten...
Nederduitsch-Maleisch en Soendasch woordenboek... verzameld door A. de Wilde. Uitgegeven door T. Roorda,...

Voir aussi (4)