Hongrois (langue)

Illustration de la page Hongrois (langue) provenant du document numerisé de Gallica
Thème : Hongrois (langue)
Origine : RAMEAU
Domaines : Langues
Autres formes du thème : Lingua ungherese (italien)
Magyar (langue)

Notices thématiques en relation (29 ressources dans data.bnf.fr)

Termes plus larges (1)

Documents sur ce thème (498 ressources dans data.bnf.fr)

Documents multimédia (9)

Le hongrois
Le hongrois
Le hongrois de poche
Le hongrois de poche
Ungarisch ohne mühe
Le hongrois sans peine
Hungarian with ease
Le hongrois sans peine
Le hongrois sans peine

Enregistrements (6)

Kóborló elődök (Les ancêtres errants)
A mindenség balladája (La ballade de l'univers)
A királyfi három bánata (Les trois chagrins du prince)"
Rohanás a tavaszba (La course vers le printemps)
L'enfant voulait jouer
Tessék leszállni (Veuillez descendre), fragment en double

Documents électroniques (1)

Apprenez le hongrois

Livres (482)

Syntax of Hungarian
Code-switching and optimality
History of Hungarian toponyms
Gramatyka tekstu prawnego
21st century Hungarian language survival in Transylvania
Diakrón mondattani kutatások
Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében
Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében
Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya
Magyar földrajzi köznevek tára
Magyar-német, német-magyar műszaki kisszótár
Magyar kertészeti szótár
A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban
Otthon a szavakban
Magyar-francia-francia-magyar zsebszótár
Francia-magyar, magyar-francia tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázónak
Magyar ellentétszótár
Nyelvtechnológiai kutatások
Berliner Beiträge zur Hungarologie 17
Le hongrois tout de suite !
"Ungerska för rötternas skull"
Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban
Miylwn ʿibriy hwngariy - hwngariy ʿibriy
Szőlészeti és borászati szótár
West old Turkic
Studies in Turkic etymology
Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces
Acta Romanica Tomus XXVI
Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből
Magyar-erza-mordvin szótár
Genderbilder aus Ungarn
Magyar nyelvjárások XLVI
Une nation vivant dans sa langue
Un dictionnaire rromani oublié
Grammaire fondamentale du hongrois
Értelmező szótár +
Magyar mint veszélyeztetett nyelv?
Idegen szavak szótára
Grammatica hungarolatina
Literacy in Hungary
Harrap's parler le hongrois en voyage
Event structure and the left periphery
Dictionnaire de poche hongrois-français & français-hongrois
Magyar nyelv nagyszótára
Orvosi szótár
Linguistiche Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten
Finno-Ugric language contacts
Le hongrois dans la typologie des langues
A magyar nyelv eredete
Mit is jelent ?
Magyar nyelvjárások XLIII
Tanulmányok a kognitív szemantika köréből
Pannóniai Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv
L'argot des étudiants budapestois
Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék
Verb clusters
Nyelvrokonság és nyelvtörténet
A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar és német szótára
Magyar nyelvjárások XLI
Magyar nyelvtörténet
Tanulmányok a pragmatika köréből
A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében
Mentálhigiénés pedagógiai szociálpszichológiai fogalomtár pedagógusoknak, hallgatónak
A módosítószók funkciói
Kettős idegenségben
Frontières et passages
Igék, főnevek, melléknevek
Hungarian sentence prosody and universal grammar
Régi magyar szólásmondások
Magyar nyelvjárások XL
A multimédiális szövegek megközelítései
Nominalisierungen und Argumentvererbung im Deutschen und Ungarischen
Herbarium az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól
Rovás és rovásírás
Dictionnaire hongrois-français
Berliner Beiträge zur Hungarologie 13
Grammaire fondamentale du hongrois
Időbeliség és aspektualitás a magyarban
Magyar-francia-magyar jogi szótár
Magyar dialektológia
Argument structure in Hungarian
Geschichte der ungarischen Sprache
Versëk szëbben
On the syntax of "wh"-items in Hungarian
Magyar-arab szótár
Francia-magyar jogi szótár
"Walk this way" verbs of motion in three Finno-Ugric languages
Társadalomföldrajzi kislexikon
Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol
Francia-magyar
Magyar-francia nagyszótár
Magyar nyelvjárások XXXIX
A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig
Magyar német szólások
Kárpát nyelvatlasz VI kötet
Magyar értelmező kéziszótár
Onomasiologisches Modell für eine kontrastiv-typologische Betrachtung des suffixalen und kompositionellen Wortbildungsbereichs am Beispiel des Finnischen, Ungarischen und Russischen
Word order in Hungarian
A történelem szavakba merevült múlt
Hodoegus
A líra mutatványosai
The phonology of Hungarian
Szent és sérthetetlen
Die slowakisch-ungarische Kommunikationsgemeinschaft
Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban
Szlavóniai (kórógyi) szótár
Magyar nyelvjárások XXXVIII
Berliner Beiträge zur Hungarologie 11
Hongrois express
Magyar nyelvjárások XXXVI
Magyar szólások és közmondások
Magyar nyelvjárások XXXVII
Nyelv és lélek
Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache
Kalászfejek zsolozsmája
Angol-magyar jogi értelmező̋ szótár
Beiträge zur Nominalphrasensyntax
Újabb irányzatok a fonológiában
Őstörténetünk kérdései
Nyelvmentés vagy nyelvárulás ?
Nyelvi változó, nyelvi változás
A német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban
Irodalmi kávéházak Pesten és Budán
Le hongrois de poche
Die Komposita der ungarischen Verwandtschaftsterminologie
Magyar nyelvjárások XXXV
Berliner Beiträge zur Hungarologie 10
Honfoglalás és nyelvészet
Le hongrois tout de suite !
Magyar nyelv és irodalom
Duden-Oxford képes szótár magyar-francia, francia magyar
Földrajzi nevek etimológiai szótára
Kötött formájú költemények antológiája
Észt hungarológia 75
Magyar nyelvjárások XXXIV
Berliner Beiträge zur Hungarologie 9
Magyar szólások és közmondások
Újszászy István emlékkönyv
A régi Budapest a fattyúnyelvben
Angol-magyar idió́maszótár
Magyar nyelvjárások XXXIII
Nyelvművelő kéziszótár
Etudes de linguistique française et hongroise
Erdélyi tájszotár
A török kor emléke a magyar szókincsben
Berliner Beiträge zur Hungarologie 8
Magyar-angol kéziszótár
Magyar nyelvjárások XXXII
Phrase nominale et phrase avec verbe être en hongrois
Studien zur zweisprachigen Lexicographie deutsch-ungarisch I.
Népi beszélgetések Szatmárból
A magyar nyelv könyve
Sajtónyelv
Strukturális magyar nyelvtan 1. kötet
Kárpáti cigány-magyar, magyar-kárpáti cigány szótár és nyelvtan
A magyar huszita biblia német és cseh rokonsága
Demonstratio
Strukturális magyar nyelvtan 2. kötet
Synthesis of certain speech sounds and sentence intonation of Hungarian, Finnish and Finland-Swedish
Berliner Beiträge zur Hungarologie 7
A magyar nyelv szó́végmutató́ szó́tá́ra
Szájrul szájra
the syntactic structure of Hungarian
Kapcsolatra utaló -fatikus- elemek a magyar nyelvben
Berliner Beiträge zur Hungarologie 6
A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben
Voyager en Hongrie
A magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai
Erdélyi magyar szótörténeti tár... V. kötet
Language learnability and L2 phonology
A müncheni kodex magyar-latin szótá́ra
A Nap s a Hold keresése
Keresztényi imádságos könyv
Francia-magyar módszertani tematikus képes szótár
Magyar nyelvjárások XXXI
A belehallás jelenségéről
Beszéd a magyar nyelv műveléséről
Csór község család- és ragadványnevei a XIX-XX. században
A magyar helyesírás szabályai
Dictionnaire français-hongrois
Magyar kiejtési szótár
A birtokos szerkezet és az egzisztenciális mondat
A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza I. kötet
Fémkohászat
Magyar nyelvjárások XXX
A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai
Dictionnaire français-hongrois
Strukturális magyar nyelvtan
A kései ómagyar kor I
Magyar-francia szótár
Nyúl község nyelvkincse
A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai
Helyesírási kéziszótár
Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből
Görbedi István mesél
A magyar verselméleti gondolkodás története
Magyar-francia kéziszótár
A magyar nyelv gyakorlati tanítása és tanulása
A konjunktívusz a magyarban
A honfoglaló magyarság kialakulása
Voir plus de livres sur ce thème

Auteurs en relation avec ce thème (312 ressources dans data.bnf.fr)

Auteur du texte (293)

Voir plus d'auteurs liés à ce thème en tant que auteur du texte

Voir aussi