Ngọc Phan Vũ (1902-1987)

Pays : Viet Nam
Langue : vietnamien
Naissance : 08-09-1902
Mort : 14-06-1987
Note :
Critique littéraire. - Folkloriste
Autres formes du nom : Vũ Ngọc Phan (1902-1987)
Vũ Ngọc Phan (1902-1987)
Chỉ Qua Thị (1902-1987)
ISNI : ISNI 0000 0000 8153 3925

Ngọc Phan Vũ (1902-1987) : œuvres (27)

Auteur du texte (20)

Toàn tập
Tuyển tập
Tác phâm̉ được tặng Giải thưởng Hô ̀ Chi ́ Minh
Tục ngư ̃, ca dao, dân ca Việt Nam
Nhà văn hiện đại
Truyên cô dân gian Viêt Nam
Tục ngư ̃, ca dao, dân ca Việt Nam
Qua những trang văn
Tục ngư ̃, ca dao, dân ca Việt Nam
Vũ Ngọc Phan. Tục ngũ̉ và dân ca Viêt-nam
Vũ Ngọc Phan. Nhà văn hiện đại...
Vũ Ngọc Phan. Con đuơn̛g mói̛ của thanh niên
Vũ Ngọc Phan. Trên đuơn̛g nghệ thuật...
Vũ Ngọc Phan. Chuyện Hà-nội...
Tiêu-Nhiên Mị̃-Co...
Vũ Ngọc Phan. Nhà văn hiện đại...
Vũ Ngọc Phan. Nhìn sang láng giềng...
Vũ Ngọc Phan. Trên đuơn̛g nghệ thuật...
Tụa̛. - [1]
Tụa̛. - [1]

Documents sur Ngọc Phan Vũ (1902-1987) (4)

Livres (4)

Toàn tập
Tuyển tập
Nhà văn Vũ Ngọc Phan
Qua những trang văn

Voir aussi (7)