Catalan (langue)

Illustration de la page Catalan (langue) provenant de Wikipedia
Thème : Catalan (langue)
Origine : RAMEAU
Domaines : Langues
Autres formes du thème : Bacavès (langue)
Català (langue)
Lingua catalana (italien)

Notices thématiques en relation (26)

Documents sur ce thème (394)

Films, vidéos (1)

Trois faces

Documents multimédia (6)

Le catalan
Le catalan
Le petit dico d'aquí Vol. 2
El catalán sin esfuerzo
Encara i sempre
Esku-eskura

Livres (386)

Les représentations de la catalanité
Documents de la Secció Filològica, V
Katalanische und okzitanische Renaissance
Catalan
Diccionari de fraseologia
Elements d'història de la llengua catalana
Construccions lèxicogramaticals comparades Vol. I
Miscel·lània Jordi Bruguera 4
La societat valenciana en l'espill lingüístic
Qüestions de llengua a la Catalunya del Nord
Gramàtica de la llengua catalana
Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell
Singular and plural
Le catalan en Catalogne nord et dans les pays catalans
Enseignement du catalan et plurilinguisme
L'aportació lèxica del canonge Teodor Tomàs
El lèxic del Pallars, Sobirà i la Vall Fosca a través de la seva fonètica
Raons de futur
Dialectologia catalana
Clàssics d'ahir i d'avui en la gramàtica del català
Renaissance et mission de la catalanité
La fabrication des néologismes
Miscel·lània Jordi Bruguera 2
Recherches sur la langue catalane
100 insults imprescindibles
Catalan
La felicitat
Studia linguistica in honorem Francisco Gimeno Menéndez
Dictionnaire nord catalan
Miscel·lània Jordi Bruguera 1
La Catalogne, une nation, deux États
El clític datiu és més que un clític
El concepte de paisos catalans
Gli italianismi nel catalano
Le petit dico d'aquí 3
The Catalan language in the digital age
Diccionari de butxaca català-francès & francès-català
Gramàtica catalana de la A a la Z
Prontuario de ortografía de la lengua castellana, 1844
Viure en Occitània
El llibre dels embarbussaments i altres jocs de paraules
El català de l'Alguer
The pragmatics of Catalan
L'occità
Literature as a response to cultural and political repression in Franco's Catalonia
Diccionari de la llengua catalana
Le catalan de poche
Epistolari
Llengua i ensenyament
Converses filològiques
Visions de "l'idiome natal" à travers l'enquête impériale sur les patois (1807-1812)
La traducción entre lenguas en contacto
Català normalitzat en un món multilingüe
Actes del Catorzè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes
Vocabulari del pagès
Diccionari manual francès-català, català-francès
Diccionari català-francès
Diccionari del català col·loquial
Catalunya Nord, societat i identitat
Diccionari de verbs
Els verbs conjugats
Els futurs del català
Larousse diccionari
Jugendsprache in Barcelona und ihre Darstellung in den Kommunikationsmedien
El castellano en las tierras de habla catalana
Gramàtica catalana
Més caçadors de paraules
Le petit dico d'aquí
Interjeccions i lexicografia
El malestar en la cultura catalana
Geriadurig brezhoneg-katalaneg
Per la llengua catalana
L'ensenyament i l'aprenentatge del català com a primera llengua a l'escola
Gramàtica del català contemporani
Diccionari àrab-català
Un estudi de dialectologia catalana al seglo XIX
Sardocatalana
Diccionari compact català-francès, français-catalan
Secrets de la langue catalane
La situació sociolingüística a Andorra
Guide pratique de traduction catalan-français
Aïnes noves 1
El discurs sociolingüístic actual català i occità
Manual de mètrica i versificació catalanes
Pompeu Fabra
Mon premier dictionnaire français-catalan en images
Homenatge de l'IEC a Joan Coromines
La Lliga regionalista i la llengua catalana
Dictionnaire français-catalan d'expressions, locutions et proverbes
Larousse diccionari compact
La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement
Diccionari català-francès d'expressions, locucions i refranys
Diccionari d'arquitectura romànica catalana
Précis d'occitan et de catalan
Crònica de l'obra del diccionari
Definició lexicogràfica i estructura del diccionari
Els noms populars de núvols, boires i vents a l'Urgell
Actes del tretzè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes
Pragmatik der Demonstrativpronomina in den iberoromanischen Sprachen
Els adjectius possesius
Normes i identitats
Una nomenclatura catalano-francesa del 1718
Español y catalán en contacto
Encara i sempre
Marcar les diferències
Francesc de B. Moll i la llengua literària
El futur del català
Història de la llengua catalana
El parlar de la Marina Alta
Diccionari de dubtes i dificultats del català
Phonologie et introduction à la morphologie du catalan
Caram, això me mira !
El castellano de Cataluna
La formació de mots
Manual de documents i llenguatge administratius
Conversation avec mon chien sur la France et les Français
[Recueil. Matériel pédagogique]
La pronúncia llatina entre catalans
Les gitans catalans et leur langue
Das Katalanische in der frühen Neuzeit
Una revisió de Fabra, una crítica a la norma
El catala no morira
Pragmatic markers in oral narrative
La llengua dels processos de crims a la Lleida del segle XVI
La fraseología española en el diccionario bilingüe español-catalán
L'identitat occitana e catalana dins los Pirenèus
Actes del dotzè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes
El català de l'alguer
Aménagement linguistique dans les pays de langue catalane
Diccionaris, normativa i llengua estàndard
Congrés internacional de toponímia i onomàstica catalanes
A bibliography of Hispanic dictionaries
El Catalán
Le catalan de poche
Grammaire et vocabulaire du catalan
The catalan clitic system
Sustrato catalán en el habla del Bajo Segura
Llengua i economia a catalunya
Immersion linguistique en Catalogne et compétence bilingue
Didàctica de la llengua
Diccionari manual de la llengua catalana
Teoria lingüística i adquisició del llenguatge
Grammaire catalane-française
La llengua maltractada
Die Stellung des Katalanischen zum Provenzalischen und Kastilischen
Diccionari compact català-francès, francès-català
Parlons catalan
Sprachenbesetzgebung in Katalonien
El català modern
Recherches historiques sur la langue catalane
Una llengua entre cinc mil
Configuración morfológica y estructura argumental
Repertori de catalanòfils
Llengua catalana III
Diccionari de paranys de traducció
Ésser, esta i haver-hi en Català antic
Les "Regles de esquivar vocables" i "La qüestió de la llengua"
Aportació a l'estudi dels gal.licismes del català
Proposta per a un estàdard oral de la llengua catalana
Diccionari ideològic de la llengua catalana
Catalan
Diccionari de renecs i paraulotes
Repertori de catalanòfils
Wilhelm Meyer-Lübke i "Das Katalanische"
Fonologia catalana
Gran diccionari de la llengua catalana
Història de la lingüística catalana, 1775-1900
Phonologie du catalan
Llengua catalana II
Llengua estàndard i variació linguística
Sociolingüística de la llengua catalana
Abrégé de grammaire catalane avec des exercices et leurs corrections
Gramàtica catalana
La història de la llengua catalana
Del llatí al català
Diccionari de noms de persona
Issues in the phonology and the morphology of the major Iberian languages
Diccionari català-francès
Diccionari de frases fetes
Documents normatius, 1962-1996
Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny
Miscel.lània Germà Colón 7
Llengua catalana I
Miscel.lània Germà Colón 5
Actes del setè Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Berkeley, 1993
Cataluña en el Renacimiento
Actes del Desè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes volum III
Aide-mémoire
Actes del Desè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes volum II
Parler catalan à Perpignan
Miscel.lània Germà Colón 6
Català col.loquial
L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya
Miscel.lània Germà Colón 4
Miscel.lània Germà Colón 3
De la traducció a la creació literària
Estudis d'onomàstica catalana
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana 6
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana 9
Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit
Voir plus de livres sur ce thème

Documents électroniques (1)

Apprenez le catalan

Auteurs en relation avec ce thème (415)

Auteur du texte (249)

Voir plus d'auteurs liés à ce thème en tant que auteur du texte

Distributeur (1)

Scénariste (1)

Éditeur scientifique (101)

Réalisateur (1)

Voix parlée (1)

Voir aussi (8)